Politisk fokus på mulig ny ringvej

Teknik- og miljøudvalget vil have behovet for en ny ringvej i Dronninglund vurderet

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget i Dronninglund Kommune har sagt ja til, at der i den nærmeste fremtid sættes politisk fokus på, om der er behov for at anlægge en ny ringvej sydøst om Dronninglund. Udvalget besluttede således på et møde i denne uge over for økonomiudvalget og byrådet at indstille, at der i forbindelse med den fore-stående revision af kommuneplanen udarbejdes en trafikhandlingsplan, hvori der blandt andet skal indgå en undersøgelse af behovet for en mulig ringvej sydøst om Dronninglund. Samtidig har udvalget foreslået, at der igangsættes en undersøgelse af, hvad anlægget af en sådan ringvej vil koste - eventuelt opdelt som et etapeprojekt. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), noterer sig i den forbindelse, at en inddragelse af ringvejs-problematikken i Dronninglunds sydøstlige ende falder naturligt ind i den allerede vedtagede byrådsbeslutning om, at der i forhold til kommuneplanrevisionen skal fokuseres særligt på udviklingsplanerne og -mulighederne for kommunens to førende og største byer, Dronninglund og Hjallerup. Udvalgs-ønsket om at få undersøgt behovet for en sydøstlig ringvej i Dronninglund følger imidlertid også direkte direkte i kølvandet på en henvendelse fra murermester og entreprenør Børge Juul Kristensen, Dronninglund, der p.t. er i gang med en større, privat udvikling af boligområderne i Dronninglunds syd-østlige ende. Børge Juul Kristensen peger i sin henvendelse til kommunen blandt andet på, at al tung fra sydøst føres ind i Dronninglund via bolig-områder og stillegader, ligesom han noterer sig, at denne tunge trafik har svært ved at manøvrere i gader som Fredensgade, Geråvej, Gutenbergvej og Nørregade uden at genere beboerne og de bløde trafikanter dér. Teknik- og miljøudvalgets beslutning om at få undersøgt behovet for en ringvej sydøst om Dronninglund følger også i kølvandet på en henvendelse fra en beboergruppe på Geråvej, Rørholtvej og Fredensgade. De fokuserer i henvendelsen også på de trafikale gener, som den tunge trafik på de nævnte vejstrækninger medfører. Det har efterfølgende fået kommunen til at foretage trafiktællinger og hastighedsmålinger på strækningerne, og selv om disse ikke har ført til, at der her og nu foretages noget for at ændre på de trafikale forhold på de nævnte veje, så har teknik- og miljøudvalget i deres svar til de bekymrede beboere også henvist til udvalgets anden beslutning om at sætte politisk fokus på den mulige ringvej i området.