Lokalpolitik

Politisk fokus på spørgsmålet om inhabilitet

DRONNINGLUND:Der blev i forlængelse af ugens byrådsmøde sat fokus på, hvormår de folkevalgte er inhabile eller ej. Spørgsmålet blev taget op af Steen Christensen (S), der undrede sig over, hvorfor Steen Petersen (Borgerlisten) ikke var inhabil i forbindelse med sagsbehandlingen af den foreslåede i-drætsfritidsklub i Hjallerup, når Eskild Sloth Andersen (S) samtidig var inhabil i forbindelse med byrådets behandling af den på næste side omtalte sag om kommunens nye lejekontrakter med idræts- og svømmehallerne i kommunen. Eskild Sloth Andersen havde her selv erklæret sig inhabil, fordi han til daglig er at finde i Hjallerup I-drætscenters bestyrelse, og Steen Christensen stillede derfor spørgsmålet, om ikke også Steen Petersen burde betragtes som inhabil i i-drætsfritidsklub-sagen, idet han har plads i Hjallerup IF's bestyrelse. Hertil svarede Steen Petersen, at han ikke betragtede sig selv som inhabil, idet det ikke er HIF, der officielt står bag ideen om den ønskede idrætsfritidsklub. Det er i stedet en arbejdsgruppe, der blev etableret, efter at HIF havde taget initiativ til at holde et møde for at få en vurdering af, hvor stor interessen for en idrætsfritidsklub var lokalt. Det blev i forlængelse deraf besluttet at undersøge, om Steen Petersen har været inhabil i sagsbehandlingen eller ej.