Motionsidræt

Politisk frieri eller økonomisk friløb

LÆSERBREV

Der er ingen slinger i valsen - Venstre er fortsat imod skattestigninger! Hjørring Kommune hører til blandt gruppen af de fattigste kommuner i landet. Hjørring Kommunes udgifter overstiger indtægterne. Der er kun én løsning, nemlig at gennemgå budgettet og så afstemme udgifterne i forhold til indtægterne. Skattestigninger som løsningsmodel er ikke en holdbar løsning. I Venstre ser vi det som en af vore fornemste opgaver at administrere en kommune så optimalt som muligt til glæde for borgerne, hvilket kun kan ske, hvis vi kan holde hus med vore midler. Vi ønsker at gennemgå vores budget med en tættekam og finde besparelser og reduktioner på mange millioner - alt andet ville være uansvarligt økonomisk friløb. I Hjørring Kommunes forhandlingsgruppe er vi allerede gået i gang med det arbejde, for ingen af os tror på, at vi er én af de "heldige" kommuner, der af regeringen får lov til at hæve skatten, sådan som et samlet byråd har ansøgt om. Et flertal i byrådet ønskede at sende en ansøgning om tilladelse til at øge skatteudskrivningen. Som det budgetansvarlige og samarbejdsorienterede parti, Venstre er, gik vi med til at sende nævnte ansøgning. Politik er det muliges kunst. Kunstarten består i til stadighed at justere samspillet mellem politiske idealer og de politiske realiteter - noget, der burde være velkendt for et tidligere byrådsmedlem som Helmuth Zickert, som netop tidligere årvågent har holdt øje med forvaltningen af offentlige midler. Forhåbentlig repræsenterer Helmuth Zikerts politiske drillerier ikke starten på en uansvarlig socialdemokratisk omgang med borgernes betroede midler. Venstre ved man heldigvis stadig, hvor man har: Mest - og ikke mindst bedst - mulig service inden for økonomiens rammer!