Lokalpolitik

Politisk ja til ungdomsfængsel

Planerne om et ungdomsfængsel i Brønderslev har mødt massiv modstand. Alligevel har politikerne i Udviklings- og planlægningsudvalget valgt at fortsætte med planerne.

Region Nordjylland har peget på et område nord for Psykiatrisk Sygehus, som egnet placering af en sikret institution for børn og unge i Nordjylland. Det forslaget har været i høring, og her har beboere i området reageret. De føler sig utrygge ved udsigten til at blive naboer til et ungdomsfængsel. Og den utryghed har udvalget forståelse for, understreger formand Bendt Danielsen (Borgerlisten). - Vi har fuld forståelse for borgernes bekymringer. Derfor mener vi, at dialog er meget vigtig. Vi mener, at der skal sættes mange ressourcer ind på dialog mellem borgere og Regionen i forbindelse med etablering og drift af institutionen, siger Bendt Danielsen og fortsætter: - Men vi skal sætte det overfor den samfundsopgave det er, at få løst problemerne med denne type af unge. Og samtidig er det jo byrådets ønsket at få en sådan institution til Brønderslev, siger udvalgsformanden. Der skal nu laves kommune- og lokalplan, inden byrådet skal tage stilling til, om der skal etableres et ungdomsfængsel i Brønderslev.