Politisk kamp for østers

Limfjordsfiskere i politisk tomrum håber på dispensation til fangst i Natura 2000-områder

Fiskeripolitik 29. september 2011 11:30

Kan man holde østersfestival uden østers? Fiskerne i Limfjorden synes det ikke, men her kun et par uger før festivalens åbning på Kulturnatten har de stadig ikke fået lov at tage på fjorden. Efter et møde med blandt andet Socialdemokraternes fødevareordfører Bjarne Laustsen og den nyvalgte partifælle Bjarne Kollerup, er der fortrøstning at spore hos muslingefiskernes formand, Benny Andersen, Nykøbing. - Vi håber på en dispensation, så vi kan få lov at fange 20 tons østers. Det vil dække efterspørgslen på hjemmemarkedet resten af året, og ikke mindst sikre festivalens behov, siger han. Muslingefiskeriet er stærkt reguleret. I de store beskyttede naturområder - Natura 2000-områderne - i Lovns og Løgstør bredning, hvor op til 80 procent bliver fanget, åbnes der kun for fiskeri hvis en årlig konsekvens-vurdering falder gunstigt ud. I de øvrige områder af fjorden er fiskeriet reguleret af kvoter samt krav om en bestemt mindste kødprocent på muslingerne. Politisk tomrum I år er både muslingernes tilvækst og konsekvensvurderingen forsinket. Fiskerne havde bedt om at få den senest 1. september. Nu kommer den først til behandling i muslingeudvalget 7. oktober, og udvalgets indstilling skal herefter behandles af fødevareministeren. Hvem det er til den tid, er i skrivende stund, uden en regering på plads, endnu uvist, og under alle omstændigheder er det næppe realistisk at tænke sig en afgørelse på plads så hurtigt, at der kan være østes klar til østersfestivalen. Hoffet er lovet østers Den stort anlagte festival er tilrettelagt af Morsø Kommune i samarbejde med VisitMors, Dansk Skaldyrcenter og fiskeriforeningen. Fejringen omfatter arrangementer i København, på Mors og i en række andre danske byer. Blandt andet er der truffet aftale om at levere østers til hoffet, som historisk har været tæt knyttet til den danske østersproduktion. - Fejringen er arrangeret i forvisning om, at fiskeriets forståelse af procedurerne i forbindelse med konsekvensvurderingerne skulle gøre det muligt, at åbne fiskeriet i midten af oktober 2011, påpeger Morsøs borgmester Lauge Larsen i en henvendelse til Fiskeridirektoratet. Bjarne Laustsen håber og tror, at det lykkes at skaffe en midlertidig løsning på det helt akutte problem, fiskerne står i. - Det her fiskeri betyder så meget for området. Det er det eneste erhvervsfiskeri tilbage i Limfjorden, og bare fire-fem tons vil kunne dække behovet til festivalen. Alternativet er at importere fra Chile eller et andet sted, og det vil jo være helt skørt, siger han. Bjarne Laustsen tør dog ikke garantere en dispensation. - Der kan jo være et flertal, der siger, at der slet ikke må foregå noget fiskeri, erkender han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...