Skolelukninger

Politisk kontrol eller embedsmandsstyring?

KOMMUNALREFORM:27. oktober bestemmer borgerne i Sejlflod Kommune, om vi fremover skal have en kommune, der reelt styres af politikere eller embedsmænd. Ved sammenlægning med Skørping-Støvring kommuner vil vi ca. have en tredjedel indflydelse på, hvordan kommunen skal fungere. Det vil blive en kommune med 31.500 indbyggere, hvoraf vi vil bidrage med ca. 9.423. Det vil blive en overskuelig enhed. Ved sammenslutning med Aalborg-Hals-Nibe-Sejlflod får vi en kommune med 191.500 indbyggere. Der vil vi vægte med ca. 0. Det siger sig selv, at i en så stor enhed vil det være meget svært at få indflydelse. En kommune af denne størrelse vil blive styret af embedsmænd, der ikke har den omgang med kommunens borgere som kommunalpolitikere har i dag. Som politiker bliver du stillet til ansvar overfor borgerne. Der er det omvendt med embedsmændene. De er ikke på valg, men ansat. Det er en meget stor forskel. Hvordan tror du eksempelvis skolestrukturen vil se ud i en fremtidig Aalborg Kommune? Hvis vi ser isoleret på området Storvorde -Gudumholm-Klarup, så vil det blive ét skoledistrikt. Den nuværende struktur er, at Gudumholm har fra 0.-9. klasse, Storvorde 0.-10. klasse og Klarup 0.-9. klasse. Alle tre skoler har overbygning, hvilket vil sige fra 7-9 klasse. Netop overbygningen var det store samtaleemne, da Sejlflod Kommune gennemførte vores sidste skolestruktur. Der blev lavet en rapport på netop det område af embedsmænd fra Kommunernes Landsforening. Der blev det fra deres side sagt, at med de elever som Sejlflod Kommune har, ville det være passende med overbygning på kun én skole i kommunen, men udfra de afstande vi har blev anbefalingen, at kun Gudumholm-Storvordes skulle samles på én skole. Politikerne valgte noget andet udfra den påvirkning, der kom fra borgerne. Jeg er sikker på, at det vil blive der blive lavet om på i en ny Aalborg Kommune. Overbygningerne fra Storvorde-Gudumholm-Klarup vil blive samlet på Klarup Skole. Der er god plads. Klarup Skole har haft 1200 elever på et tidligere tidspunkt, så de ca. 170 elever fra Storvorde-Gudumholm kan sagtens være der. Det vil resultere i, at Gudumholms resterende elever kan være i Storvorde, altså en nedlæggelse af Gudumholm Skole. Måske vil Gudumholm Skole i bedste fald blive bevaret, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Storvorde fremover bliver en skole med kun 0.-6. klasse. Øvelsen har Aalborg Kommune lavet i Gistrup-Vårst -Fjellerad området. Tør du lade embedsmænd forme din kommune fremover, eller vil du selv vælge politikere til det? Det har du muligheden for 27. oktober. (fork. af red.)

Forsiden