Lokalpolitik

Politisk kritik af kontraktforhandlinger

Sen færdiggørelse af aftaler med idræts- og svømmehaller skaber frustrationer

DRONNINGLUND: Der blev uddelt verbale øretæver, da byrådet på denne uges møde sagde god for de lejekontrakter, som kommunen har genforhandlet med kommunens svømme- og idrætshaller for de næste fire år. De verbale klø drejede sig primært om den måde, hvorpå forhandlingerne er blevet ført med idræts- og svømmehallerne af børne- og kulturudvalget, samt den kendsgerning, at lejekontrakterne først nu - i 11. time før årsskiftet - er klar til godkendelse. Byrådets ja til lejekontrakterne blev tillige givet med det forbehold, at bestyrelsen i Hjallerup Idrætscenter stadig ikke har godkendt deres del af lejekontrakt-sagen. Her er situationen således den, at de i Hjallerup vil have fremrykket etableringen af et nyt varmestyringssystem, så dette sker i forbindelse med den forestående renovering af svømmehallen, og her er det som det seneste blevet foreslået fra kommunal side, at finansieringen af det nye varmestyringssystem forsøges indarbejdet i budgettet for svømmehals-renoveringen. Mens et ja til dette ventes at være en formsag, når forslaget kommer til behandling i Hjallerups idrætscenterbestyrelse, så slog 1. viceborgmester Peer Thisted )S) også fast, at det er uheldigt, at den kommunale lejeaftale med Hjallerup Idrætscenter endnu ikke er endegyldigt klar. Peer Thisted noterede sig videre, at det måske ikke er en god idé at lade børne- og kulturudvalget forestå de nævnte forhandlinger. Det forklarede han med, at der måske i halbestyrelserne kan opstå en forventning om, at der i disse forhandlinger kan opnås mere, end der i byrådets samlede budgetlægning er lagt op til. Peer Thisted mente derfor, at man lige så godt kunne lade administrationen gennemføre forhandlingerne - med et striks påbud fra byrådet om at holde sig inden for de af byrådet udstukne, økonomiske rammer. Forslaget om at opverføre forhandlingerne fra børne- og kulturudvalget til forvaltningen vandt dog ikke udelt opbakning i byrådet, hvor blandt andre Bendt Danielsen (Borgerlisten) fastslog, at der i hans øjne ikke er behov for en ændring - og at dette års vanskelige forhandlingsforløb kun er en enlig svipser, som børne- og kulturudvalget kan tage ved lære af inden næste forhandlingsrunde. Læs mere om sagen i topnoten ovenfor