EMNER

- Politisk mod kan gøre Jammerbugt til frontløber

- Det kan være nødvendigt at afvikle for at udvikle en landkommune, fastslår professor Esben Munk Sørensen, AAU

Esben Munk Sørensen: - I har store potentialer i Jammerbugt Kommune, og de kan bruges i planlægningen. foto: per kolind

Esben Munk Sørensen: - I har store potentialer i Jammerbugt Kommune, og de kan bruges i planlægningen. foto: per kolind

JAMMERBUGT:Om 10 år er der måske kun 20 egentlige produktionslandbrug tilbage i Jammerbugt Kommune. De er til gengæld store industrier, med alt hvad det kræver af jordtilliggende, miljøforanstaltninger og afstandskrav til naboer - og hvor er det så lige, de bedst kan placeres i en kommune med 50 procent naturarealer? Og hvad skal man bruge de mange tomme landbrugsbygninger til, som står tilbage, når ejendommenes jord er købt op af de store? - Det kan være, de er bedst tjent med at blive revet ned, lyder buddet fra professor og landinspektør Esben Munk Sørensen, Aalborg. Han uddanner landinspektører på Aalborg Universitet, og han kom med et meget tankevækkende indspark til debatten på borgermødet i Multihuset i Skovsgård om Jammerbugt Kommunes strategi for fremtidens planlægning. Gammelt kan være godt - Det er måske ikke de gamle charmerende bygninger i dårlig stand fra begyndelsen af 1900-tallet, der skal væk, men det solide betonbyggeri fra 1970’erne, som egentlig kunne holde mange år endnu. Vi er på vej mod 20 millioner tomme kvadratmeter landbrugsbygninger i Danmark, advarede han. - Det er en udfordring for landkommunerne, at der er tomme huse på landet og at landsbyer affolkes. Det giver risiko for forfald og forslumring, men kommunen kan sætte ind med en saneringsplan, fastlægge afviklingszoner, hvor husene rives ned, foreslog Esben Munk Sørensen. - En anden mulighed er, at hele landsbyer kan blive fritidslandsbyer, som udlændinge kan købe huse i. Brug potentialer - Jammerbugt Kommune har med sine kyster og naturværdier store muligheder for at tiltrække flere turister og folk, der vil bo i naturskønne omgivelser, og at kommunen har basis for at udvikle nye bosætningskoncepter i egnede områder, forklarede han. - Kulturen kan udvikles. I kan markedsføre jer under mottoet slow movement - her er tid til at opleve de gode historier. Esben Munk Sørensen opsummerede, at det er blevet sværere at være periferi i disse år, hvor arbejdspladser, befolkning og trafik koncentrerer sig om motorvejsnettet og de store byer, mens man på landet kæmper med lavere huspriser, aldrende befolkning og manglende tilflytning udefra. - Udviklingen i Danmark går stærkt disse år, men hvis politikerne har mod til at satse, for eksempel på en klar landbrugsstrategi med forskellige zoner, på naturplaner, bynære skove, naturgenopretningsprojekter, kan Jammerbugt blive en frontløberkommune, som andre kan lære af, fastslog han. - I er allerede godt på vej med Plan 09, hvor I med et flot projekt har gjort en indsats for at lære kommunens naturværdier at kende, roste han.