Lokalpolitik

Politisk omsorg

VALG:I "kommentaren" i Nordjyske forleden giver Anders Kjærgaard politikerne hvad han kalder "et forsigtigt pip" om i større grad at tage sig af de livsnære livskvaliteter frem for de materielle værdier. Det er selvfølgelig politikernes opgave at sørge for, at de økonomiske rammer for serviceniveauet til borgerne er til stede, men ellers er jeg enig i, at den vigtigste opgave for politikere er, at sørge for at det enkelte menneske i sin familie, på arbejdspladsen og i fritiden kan få et liv, hvor man føler sig tryg og glad. Det største for et menneske er, at det føler det har værdi. At der nogen der har brug for det. At der er nogen der holder af det. Det gælder både på arbejdspladsen og blandt familie og venner. Det er også det, der er vigtigt for mig, når jeg stiller til det nye regionsråd. Den helt store opgave her bliver at sikre, at sygehusene giver den bedste behandling og omsorg hurtigt, og at akut syge eller tilskadekomne omgående får ambulancehjælp med veluddannede reddere og læger i lægeambulancer. Handicappede og psykisk syge skal have omsorg, behandles og hjælpes til så normal en tilværelse som muligt. De skal føle, at deres liv er værd at leve. Det har været vigtige opgaver for mig i det nuværende amtsråd, og jeg håber jeg får lov til at fortsætte det arbejde i det nye regionsråd. Læs mere om hvordan jeg vil gøre det på www.finnjakobsen.dk .