Skolevæsen

Politisk omsorgssvigt?

BESPARELSER:Hvorfor skære ned lige før den gode indsats giver bedre resultater? Som forældre har vi med glæde set på kvalitetsforbedringer i skole og fritidsordninger i form af læreplaner, DUS-læreplaner, kompetent støtte til specielle elever i den rummelige skole, fokus på læringsstile og træning af sociale kompetencer. Det har krævet noget ekstra af lærere og pædagoger at blive mere kompetente. Men hvordan skal vi få resultat af indsatsen, hvis pædagoger og lærere skal forholde sig til flere børn på færre professionelle? Hvis indsatsen skal give resultater for vore børn, ved vi det kræver nærværende voksne, pædagoger såvel som lærere. Professionelle voksne, der ser og anerkender vore børn for det de kan, og det de skal støttes til at kunne, fagligt såvel som socialt. Hvordan skal vore børn få gode nærværende rollemodeller, hvis vi sparer hvad der svarer til 43 fuldtidsstillinger i dagsinstitutionsområdet og 126 fuldtidsstillinger i DUS-området i Aalborg Kommune. I vores børnehave/DUS vil det konkret svare til 2 fuldtidsstillinger ud af 8, der skal væk. I folkeskolen kan vi ikke se lærerne i øjnene og forvente højere faglighed samtidig med vi skærer ned på efteruddannelse, specialklasser, vikardækning og samtidig øger klassekvotienten til 29 elever. Vi er der, hvor vi som forældre begynder at tænke i omsorgssvigt – politisk omsorgssvigt ved at rammerne for det professionelle virke bliver væsentlig forringet. Vores børn er samfundets ressource. Det er for kortsigtet at skære ned i den grad, der her er påtænkt. Det her spareforslag er bare ikke godt nok. Det er en OMMER!