Ungdomsuddannelser

Politisk opbakning til nordjysk skoleprojekt

Indsats for læse- og stavesvage unge på produktionsskoler

Loui­se Berg, 19, er ord­blind og har haft stor glæ­de af det nord­jyske pro­jekt. Hun blev tes­tet, mens hun gik på pro­duk­tions­sko­le i Hjør­ring og fandt ud af, at hun skul­le bru­ge en com­pu­ter med sær­li­ge hjæl­pe­pro­gram­mer for at kla­re sig på en ud­dan­nel­se. I dag går hun på VUC og vil på sigt være bloms­ter­de­ko­ra­tør. foto: tho­mas gaards­mand

Loui­se Berg, 19, er ord­blind og har haft stor glæ­de af det nord­jyske pro­jekt. Hun blev tes­tet, mens hun gik på pro­duk­tions­sko­le i Hjør­ring og fandt ud af, at hun skul­le bru­ge en com­pu­ter med sær­li­ge hjæl­pe­pro­gram­mer for at kla­re sig på en ud­dan­nel­se. I dag går hun på VUC og vil på sigt være bloms­ter­de­ko­ra­tør. foto: tho­mas gaards­mand

Et projekt, der skal hjælpe flere unge godt videre i uddannelsessystemet, vækker begejstring hos to nordjyske politikkerne. Det er Nordjyllands Amts Taleinstitut og produktionsskolerne i Nordjylland, der er gået sammen om at gøre en særlig indsats for de elever på produktionsskolerne, der har svært ved at læse og stave. De bliver - som beskrevet i Nordjyske Stiftstidende mandag - blandt andet hurtigt testet på taleinstituttet og nogle får på den baggrund computere med særlige hjælpeprogrammer. -Deres gode erfaringer er noget af det, vi kan lære noget af. Jeg vil gerne besøge skolerne, høste af de gode erfaringer og blive klædt bedre på til arbejdet med at forbedre produktionsskolerne i fremtiden, siger uddannelsespolitisk ordfører Tina Nedergaard (V). Partierne skal i gang med at diskutere velfærdsreformen i efteråret og i den forbindelse, hvordan produktionsskolerne kan bruges mere aktivt i forbindelse med de unges overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, fortæller hun. Der vil hun tage de positive erfaringer fra Nordjylland med. Også medlem af folketingets uddannelsesudvalg, Bjarne Laustsen (S), er glad for initiativet. Han ser gerne, at man bliver bedre til at opdage problemerne allerede i folkeskolen og tildeler børnene bærbare computere med særlige hjælpeprogrammer, hvis de har brug for det. Det nordjyske projekt løber foreløbig kun over tre år, men Bjarne Laustsen mener, det er vigtigt at finde penge til at fortsætte tiltaget og brede det ud på landsplan, hvis det viser sig, at det bliver ved med at være en succes. -Vi skal finde de penge, for det viser sig jo, at de er givet godt ud. Det er en investering, vi er nødt til at foretage. De unge mennesker får en uddannelse, og samfundet sparer penge ved, at de kommer i arbejde, mener han. ingeborg.ellern@nordjyske.dk