Lokalpolitik

Politisk opbakning til nyt bydamsprojekt i V. Hassing

V. HASSING: Som det tidligere er sket i økonomiudvalget, sagde også byrådet på denne uges møde god for, at der fra kommunal side øremærkes et beløb på 108.420 kommunale kroner til at støtte en planlagt renovering af bydammen i V. Hassing. Den kommunale støtte bliver dog kun aktuel, hvis initiativtagerne fra V. Hassing Borgerforening også opnår et tilsvarende støttebeløb fra EU via det såkaldte Leader+ program. Sidstnævnte skal der senere i år tages stilling til i Leader+'s såkaldte Kattegat-gruppe, hvor Hals Kommune er repræsenteret - og som borgmester Bent Sørensen (S) på byrådsmødet bemærkede, så er chancerne for støtte til et projekt fra Hals Kommune store, idet kommunen i Kattegatgruppen ligger nederst i bunken over kommuner, der hidtil har fået EU-støtte. Ved renoveringen vil by-dammen blive tømt og renset, hvorefter der hældes rent vand og nye fisk i, ligesom området også pyntes op med ny beplantning.