Politisk plat

Hvis man skal tro Bjarne Laustsen (S) i hans indlæg 8.4. - og det skal man ikke - er problemerne med administrationen af løntilskudsordningen en skandale af et omfang, der berettiger til ministerstorm.

Jeg selv er med S-ordførerens ord en synder, der har lavet noget, der bedst kan betegnes som politisk underslæb. Det er skrap kost, selv for en minister med rimeligt brede skuldre. Det er også skrap kost og desuden en lodret løgn, når Bjarne Laustsen hævder, at problemerne med løntilskudsordningen skyldes, at jeg har krævet, at arbejdsløshedstallene skal pyntes. Hvad mener Bjarne Laustsen så om, at brugen af løntilskudsjob toppede i midten af 90'erne under Nyrup-regeringen? Her var ca. 35.000 personer i job med løntilskud. Og det vel og mærke på et tidspunkt, hvor rigtig mange samtidig var sendt på en eller anden form for orlov. Selv med løntilskudskampagnen fra sidste år er vi i dag kun oppe på ca. det halve af det antal. Det er ikke saglig kritik, Bjarne Laustsen. Det er politisk plat. Når vi bruger løntilskud, er det selvfølgelig for at få ledigheden ned. Løntilskud er det mest effektive redskab vi har i dag. Det der får flest ledige i job. Derfor har vi også opfordret AF til at bruge løntilskud mest muligt. Men det er ikke det samme som at nogen har opfordret til ulovligheder. Jeg vil desuden gerne understrege, at Rigsrevisionens beretning ikke giver belæg for at sige, at der er sket misbrug i form af at almindelige job bliver fortrængt af løntilskudsjob. Beretningen giver imidlertid heller ikke belæg for at sige, at det ikke sker. Derfor har jeg også iværksat en uvildig undersøgelse af, om der sker misbrug i form at fortrængning af ordinære jobs. Hvis det er tilfældet, skal det naturligvis stoppes. Så er det rigtigt, som Bjarne Laustsen skriver, at der har været kritik af ordningen fra forskellig side. Men det er altså ikke rigtigt, at jeg har siddet på hænderne og ingenting gjort. Jeg har løbende spurgt til, hvordan det gik. Jeg har haft møde med Dansk Metal, om de sager de har rejst. Og jeg har været rundt hos de regionale arbejdsmarkedsråd, hvor vi har talt om de fremsatte påstande om misbrug. Det holder dog ikke Bjarne Laustsen tilbage fra at hævde, at ordningen er kørt af sporet med min velsignelse. Indrømmet. Der har været rod og fejl i administrationen af løntilskudsordningen. Det ansvar har jeg også taget på mig. Men at jeg skulle have været vidende om problemerne og stiltiende have accepteret det er helt ude i hampen. Jeg har tværtimod fra det øjeblik, at jeg blev bekendt med problemerne taget affære og strammet grebet om AF's administration og Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn. Det er da godt, at jeg ikke sidder i en socialdemokratisk regering, for så ville der være politikerkø for at kræve mit hoved på et fad, skriver Bjarne Laustsen til slut, og hævder, at Pia-feen alligevel altid redder regeringens skind. Her kan jeg for en gangs skyld erklære mig fuldstændig enig med Bjarne Laustsen. Det er godt, at jeg ikke sidder i en socialdemokratisk regering. Men hvis jeg i en ond drøm vågner op som socialdemokratisk minister, vil jeg kunne drømme trygt videre i forvisning om, at Holger K., Frank Aaen eller Marianne Jelved nok skal spænde et sikkerhedsnet ud under mig, hvis jeg kommer i politisk modvind. Nøjagtigt som de gjorde under Nyrup-regeringen.