Politisk slagteged

MUSLIMER:Lad mig starte med at slå fast, at muslimer ifølge Danmarks Statistik udgør 3,8 procent af Danmarks befolkning og formerer sig stort set, som danskere gør, med 1,9 procent pr. par. En snarlig og forestående overtagelse er således ikke en mulighed, og indførsel af sharia i Danmark må anses for fantasterier på linje med Sinbad Søfaren. Ovennævnte tal fortæller, hvorledes den faktiske virkelighed er. Det der kan undre er, at med så ringe repræsentation, er der uendeligt meget fokus på netop denne gruppe. Senest i udspil har Naser Khader været på spring for at forbyde Niqaben. Jeg læste en ekspert udtalelse, som slog fast, at hvis der var fem muslimer i Danmark, som bar den, så var det højt sat - så det synes jo som et kæmpeslag i luften at ville forbyde det. Og det er det også! Så man må spørge sig selv, hvad udbyttet så er? Hvad er gevinsten ved hele tiden at se: "Til venstre, fordi der står en svensker”?. Der sker jo det, at når opmærksomheden er fastlåst et sted, så kan du ikke samtidig holde øje med alt muligt andet. Og der foregår faktisk en hel del andre ting. Vi bliver måske informeret i headliners om disse tiltag, men mediernes interesse synes altid at forsvinde eller blive torpederet af endnu et lovforslag i forhold til flygtninge/indvandre. Der er tilsyneladende ikke noget så skidt, at man ikke kan komme med endnu en restriktion i forhold til muslimer. Alt imens dette teater bliver udspillet, får terrorlovgivningen til at stå uændret og udebatteret. Udsendelsen om Danmarks involvering i Afghanistan er forsvundet ud i glemselen, hvilket vist også er den sidste gang, DR lavede kritisk journalistisk. Kommunesammenlægningernes effekt står uanalyserede og reduceringen af folkevalgte og dermed vort demokrati, som derved blev gennemført, blev vel egentlig aldrig nævnt. For ikke at snakke om det stigende antal fattige, som ifølge regeringen slet ikke eksisterer i Danmark, - men som EUøs normative fattigdomsgrænse fastslår, at der gør. Derudover kunne det jo også være rart med lidt økonomisk analyse af, hvorfor Danmark under den siddende regerings styre er gået fra at være det 6. rigeste land i verden til det 12. rigeste. Der er mange områder at tage fat på i vores samfund, - men topmålet af politisk genialitet synes at være, at forbyde en klædningsdragt, som ikke engang muslimer gider at gå i...