Politisk spil for galleriet

er spil for galleriet, når Svend Auken (S) og Anne Grete Holmsgaard undrer sig over, at DONG i Tyskland vil bygge et stort kulkraftværk, som ikke engang udnytter spildvarmen.

Energiselskaber 8. december 2007 20:29

Af Per Clausen folketingsmedlem (Enhedslisten), energiordfører, Vendsysselgade 8, Aalborg: KULKRAFTVÆRK: er spil for galleriet, når Svend Auken (S) og Anne Grete Holmsgaard undrer sig over, at DONG i Tyskland vil bygge et stort kulkraftværk, som ikke engang udnytter spildvarmen. Valget af kul skyldes den måde, vi har organiseret energiproduktionen på, ikke bare i Danmark, men i hele EU. Vi erstatter forbrugerejede selskaber med privatejede selskaber, hvis formål kun er at tjene penge. DONG¿s optræden skyldes, at aktierne i selskabet skal sælges til private investorer. Derfor er det vigtigste formål med DONG¿s aktiviteter at tjene så mange penge, som muligt. Her og nu for at staten kan tjene mest muligt på aktierne. På længere sigt for at sikre de private investorer maksimal profit af deres investering.DONG kunne have været den store statslige aktør, der arbejdede for en energiudvikling i Danmark med benhårdt fokus på at omlægge til ren og vedvarende energi. I stedet står alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten bag en aftale om at sælge op til halvdelen af aktierne i DONG. De samme partier har været aktivt involveret i hele liberaliseringsprocessen inden for energisektoren, som efter Enhedslistens opfattelse har haft meget negative konsekvenser. Formentlig ender det med at nogle ganske få meget store koncerner vil have fuldstændig kontrol med energiforsyningen i Europa. Liberaliseringen af energisektoren skete, for at sikre forsyningssikkerheden, sagde man, og så skulle det sørge for, at vi fik billigere energi. Analyser af det nye elmarked har efterfølgende vist, at forsyningssikkerheden i dag er dårligere end nogen sinde, og at energipriserne - i hvert fald for almindelige forbrugere - bestemt heller ikke er blevet lavere. Det kuriøse i det her er, at netop fordi man har valgt at fjerne den folkelige og statslige indflydelse fra energisektoren, og gjort energiforsyning til et rent markedsbaseret system, bliver man af samme grund nødt til at indføre mere eller mindre besynderlige tilskudsordninger, hvis de skal gøre noget der er fornuftigt for klimaet frem for pengepungen. Derfor fører liberaliseringen af energisektoren til, at det bliver unødvendigt dyrt at omstille vores energisektor til vedvarende energi. Når et energiselskab er statsejet eller forbrugerejet og pålagt miljømålsætninger, er det muligt at have formål ud over kortsigtet økonomiske. Der kan afsættes penge til at udvikle visioner for fremtidens energisamfund, udvikle metoder til at få forbrugerne til at investere i energirigtige løsninger med bl.a. solvarme og solceller. Energiselskaberne kan selv vælge at opføre havvindmølleparker i stedet for kulkraftværker og energiselskaberne kan investere i den infrastruktur med opladningsstandere, der skal til for at indføre udstrakt brug af elbiler i byerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...