Politisk spil om indrømmelser

Radikal er parat til at koble Venstre fra

Lokalpolitik 9. september 2002 08:00

AALBORG: Allerede inden byrådets førstebehandling af budget-forslaget for næste år er byrådspolitikerne så småt ved at tage fat på de politiske forhandlinger, der først officielt bliver indledt i næste uge. Den er Socialdemokratiets gruppeformand Mai-Britt Iversen, der med sine udtalelser i går til NORDJYSKE Stiftstidende har sat andre partier i bevægelse. Således har den radikale Preben Pedersen med tilfredshed noteret hendes udspil om, at Socialdemokratiet vil kræve ændringer bl.a. med hensyn til ældrerengøring og nedskæringer, der rammer gruppen af udstødte borgere. - Jerg vil gerne rose Mai-Britt Iversen for det udspil. Jeg mener, at det har været usikkert, hvor fast budget-forslaget fra magistraten var. Man kunne få det indtryk, at det var nærmest ultimativt. Nu vil Socialdemokratiet kræve ændringer, og så må det også være muligt for andre at foreslå ændringer, siger Preben Pedersen. Han deler en række af Mai-Britt Iversens synspunkter men er desuden betænkelig ved takststigninger for børnepasning og besparelser inden for specialundervisning Magistraten - der er kommet med med oplægget til budget - har to Venstre-medlemmer, og det er Preben Pedersens opfattelse, at partiet har lagt stor vægt på de besparelser, der er i oplægget. Det får det radikale byrådsmedlem til at pege på, at der i byrådet kan skabes et flertal uden om Venstre og den øvrige del af den borgerlige side af byrådet. - Det kan være godt, hvis der kan laves et bredt forlig om budgettet for næste år, men hvis de besparelser, som oplægget nu indeholder, er afgørende for Venstre, så vil jeg minde Socialdemokratiet om, at Socialdemokratiet, SF og radikale alene kan danne et flertal, siger Preben Pedersen. Den seneste år har han slået til lyd for en forhøjelse af ejendomsskatten, men i år vil de radikale ikke foreslå nogen skatteforhøjelse. - Det kan måske ikke bruges til så meget, men vores situation ville i dag have været anderledes, hvis vi for et par år siden havde sat enten kommuneskatten eller ejendomsskatten op, siger Preben Pedersen. Han er enig med flere socialdemokrater i, at det måske kan være en løsning at lægge knap så stor vægt på den forøgelse af kassebeholdningen, som magistraten foreslår.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...