Politisk splittelse om skarven

Spinkelt flertal i Nordjyllands Amt har tilsluttet sig ønske om styrket indsats mod skarven

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arne Sørensen (S) har lyttet til fiskere, som han har talt med.

Det, at socialdemokraten Arne Sørensen i Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø stemte modsat sine partifæller, sikrede, at der var flertal for, at amtet skulle gå med i en fælles henvendelse til miljøminister Connie Hedegaard (K) og fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) med ønske om, at skarven i højere grad end nu bliver bekæmpet. - Når jeg taler med fiskere omkring Nibe, hvor jeg bor, får jeg indtryk af, hvor stor skade skarven er årsag til. Derfør synes jeg ikke, at det gør noget, hvis man søger at nedbringe antallet. Jeg går ind for er en regulering, og det skal selvfølgelig ikke være en udryddelse af skarven, siger Arne Sørensen. Hans partifælle Henrik Ringbæk Madsen, der er næstformand i udvalget for teknik og miljø, var imod, at Nordjyllands Amt skulle gå med i en fælles henvendelse sammen med Ringkøbing og Viborg Amter. Han nævner, at antallet af skarve i Limfjordsområdet er på vej ned. Det er Ringkøbing Amt der har taget initiativet til en fælles henvendelse til de to ministre. Efter Ringkøbing Amts opfattelse er det vigtigt, at der bliver skabt en bæredygtig balance mellem antallet af skarve og fiskebestanden i de berørte områder. I nogle områder - bl.a. omkring Ringkøbing Fjord - bliver skarvbestanden søgt holdt nede ved, at skarvæg bliver sprøjtet med olie. Men i Ringkøbing Amt har det ikke givet et markant fald i bestanden. Her peger amtet på, at de fjernede skarve i stor udstrækning er erstattet af nye fugle fra andre kolonier. Da Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø behandlede spørgsmålet om en øget indsats mod skarven, havde amtet det indtryk, at Viborg Amt var med på en henvendelse til Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Men i Viborg Amt er udvalget for teknik og miljø ikke tilfreds med det oplæg, som Ringkøbing Amt er kommet med. - Der er ved at blive lavet en vurdering af den handlingsplan, der er lavet for skarven. Derfor tror jeg, at det nu vil være et tomt slag i luften at henvende sig til miljøministeren, siger Bjørn Westh (S), der er formand for udvalget for teknik og miljø i Viborg Amt.