Politisk støtte til målinger af drænvandet

Miljøordfører for Enhedslisten i Folketinget Per Clausen støtter landbrugets ønske om langt mere detaljeret kendskab til udledningerne af næringsstoffer fra drænløb.

I et spørgsmål til miljøminister Karen Ellemann (V) beder han om svar på, hvor mange målinger, Danmarks Miljøundersøgelser årligt foretager på dræn fra landbrugsejendomme, og hvorvidt ministeren mener, at disse målinger er tilstrækkelige til at danne sig reelt indtryk af kvælstofudledningerne. Landbruget har besluttet sig for at foretage individuelle målinger hos så mange landmænd som muligt, fordi man betragter forestående krav om regulering af miljøbelastningen for at være funderet på alt for teoretisk et grundlag. - Sådanne målinger vil være interessante, for de kunne være en vej til at behandle landbruget ud fra samme principper som industrien - at forureneren betaler. I dag kan man frit udlede drænvand med næringsstoffer og bagefter bliver erhvervet så pålagt nogle generelle restriktioner, siger han, og tilføjer: - Jeg er dog ikke overbevist om, at det vil føre til mere skånsom regulering af erhvervet end i dag.