Politisk strid efter stormen

Sommerhusejere bør rejse sag mod kommunen, mener Anita Knakkerggard, (DF).

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Anita Knakkergaard: Når havet nu har taget seks sommerhuse ved Nørlev Strand, er det i høj grad en følge af, at der er anlagt høfder og bølgebrydere i Skallerup og Lønstrup.

De seks sommerhusejere i Nørlev, som har mistet deres hus efter stormen, bør anlægge erstatningssag mod Hjørring Kommune. Det mener Anita Knakkergaard, fhv. medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. - Når sommerhusene i Nørlev er blevet taget af havet, er det ikke blot fordi, naturen går sin gang, sådan som man mener i Hjørring Kommune. Ødelæggelserne er i meget høj grad menneskeskabte. Der er jo anlagt høfder ved Lønstrup og Skallerup, og her er det velkendt, at der sker en voldsom forøgelse af erosionen på læsiden af høfderne, siger Anita Knakkergaard. Når de offentlige myndigheder tidligere har tilladt høfder ved Lønstrup og Skallerup er den eneste logiske konsekvens, at de lodsejere, som bliver berørt af læside-erosionen, også må have lov til at etablere kystbeskyttelse, påpeger hun. - Læside-erosionen ved en høfde har en lang rækkevidde. For hver meter en høfde går ud i havet, giver det læside-erosion på 20 meter strand. Bølgebryderne og høfderne ved Lønstrup og Skallerup har derfor speedet erosionen gevaldigt op ved Nørlev Strand. Når kommunen på trods af den menneskeskabte læside-erosion nægter sommerhusejerne at etablere den fornødne kystsikring, har kommunen for mig at se et erstatningsansvar, understreger Anita Knakkergaard. Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, vil ikke anerkende, at kommunen har et ansvar for havets ødelæggelser i Nørlev. - Jeg er ikke ekspert i høfder og læsideerosion, men jeg går ud fra, at det er blevet grundigt belyst, dengang man anlagde høfderne. Hvis sommerhusejerne mener, at der er grundlag for at anlægge sag mod Hjørring Kommune, er de naturligvis velkomne, da vi jo heldigvis lever i et retssamfund. Men jeg tvivler på, at de kan få medhold, siger Arne Boelt, (S).