Politisk strid om armbånd

Det kommer nu til politisk diskussion, om det er rimeligt, at psykisk syge skal have armbånd på i Nordjylland på grund af en 10 år gammel vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Det nye armbånd, som psykiatriske patienter i Nordjylland skal have på, ligner dét armbånd, man kender fra det øvrige sygehusvæsen.

Det nye armbånd, som psykiatriske patienter i Nordjylland skal have på, ligner dét armbånd, man kender fra det øvrige sygehusvæsen.

Venstres medlem af regionens psykiatriudvalg, Finn Jakobsen, mener ligefrem, at man bør udsætte beslutningen om brug af patientarmbånd, ind til Sundhedsstyrelsen kommer med en ny vejledning om patientidentifikation til næste år. Her vil det omstridte spørgsmål om brug af armbånd i psykiatrien blive taget op til særskilt behandling. - Når der for tiden arbejdes i Sundhedsstyrelsen med nogle fælles retningslinjer, så lad os vente og se, hvad de siger, før vi sætter en ordning i værk, siger Finn Jakobsen, der også sidder i Danske Regioners psykiatriudvalg. Thomas Krog (SF) vil også gerne have sagen til politisk behandling. - Det er da noget, som vi bliver nødt til at forholde os til politisk, og det rigtige sted er i regionens udvalg for psykiatri. Jeg vil jo gerne høre lidt mere om de faglige argumenter for at indføre det her, siger Thomas Krog. Beslutningen om armbåndene er truffet i psykiatriledelsen, som ikke på forhånd har spurgt patienter og politikere, hvad de synes om ideen. Og hvis man spørger formanden for psykiatriudvalget Vagn Flink (S), så er dét i orden. - Som udgangspunkt har vi ansat nogle gode folk til at lede psykiatrien, og det går jeg ud fra, at de gør på bedste måde, siger Vagn Flink. Op i brugerrådet Han vil dog selv tage emnet op i brugerrådet i psykiatrien på det næste møde for at høre om fordele og ulemper ved armbånd set fra patienternes side. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) mener ikke, at man behøver at vente med beslutningen om at sætte armbånd på patienterne, indtil Sundhedsstyrelsen kommer med anbefalingen til næste år. - Det her er et spørgsmål om at have sikkerhed for, at den rigtige pille kommer i den rigtige mund. Og jeg ser det som en form for ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter, siger Ulla Astman. Hun mener dog, at psykiatriledelsen med fordel kunne have taget spørgsmålet om armbånd op med patienterne. - Man kunne have imødegået nogle af bekymringerne, hvis man forinden havde taget det op til drøftelser i brugerrådet. Men sådan har man ikke grebet det an, og det kan man så lære af, siger Ulla Astman. Hun er tilfreds med, at psykiatriledelsen i går sendte en pressemeddelelse ud, hvor det fremgår, at man skal have mulighed for at tage armbåndet af, når man går ud: "Psykiatriledelsen har dags dato meddelt afdelingsledelserne på de psykiatriske afdelinger, at patienter, der klart ønsker det, kan fritages for at bære armbåndet, når de er hjemme på weekend, orlov o.l. (Patienterne vil så få et nyt armbånd, når de vender tilbage til sygehuset)", hedder det i meddelelsen.