Lokalpolitik

Politisk styregruppe på tre personer på plads

NØRAGER:En politisk styregruppe med tre repræsentanter for hver af de tre kommuner i den kommende Rebild Kommune skal fra nytår tilrettelægge arbejdet for det nye sammenlægningsudvalg på 25 personer, der vælges til efteråret og får deres virke fra 1. januar 2006. For Nørager Kommune er borgmester Poul Larsen (K) selvskreven til opgaven, mens de to øvrige bliver Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget og viceborgmester Gitte Rubæk (L), medlem af kultur- og socialudvalget. De har indtil nu sammen med Morten Lem (S) udgjort den forhandlingsgruppe på fire, der har repræsenteret kommunalbestyrelsen i forhandlingerne med nabokommunerne i forbindelse med kommunalreformen. Med maksimalt tre deltagere fra hver kommune er der ikke blevet plads til Morten Lem, da det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at have alle tre udvalg repræsenteret i den politiske styregruppe. Ifølge borgmester Poul Larsen er udvælgelsen sket i fuld enighed blandt alle fire efter en intern drøftelse i gruppen. Styregruppen skal fra nytår efter de foreløbige planer mødes hver 14 dag med kollegaerne fra nabokommunerne. Første møde bliver 11. januar, men forinden mødes den administrative styregruppe i skikkelse af de tre kommunaldirektører 5. januar for at tilrettelægge politikernes arbejde.