Politisk sværvægter klar igen efter knockout

Byrådsmedlem Leif Madsen fejrer fødselsdag på søndag - og klar til politik igen 1. september efter sygeorlov

Leif Mad­sen, 70 år på søn­dag, har un­der syg­doms­for­lø­bet tabt sig 21 kg - fra 95 til 74 kg. Men nu går det fre­mad, og på fød­sels­da­gen kan han mønst­re en kamp­vægt på 80 kg.  FOTO: ERIK SAHL

Leif Mad­sen, 70 år på søn­dag, har un­der syg­doms­for­lø­bet tabt sig 21 kg - fra 95 til 74 kg. Men nu går det fre­mad, og på fød­sels­da­gen kan han mønst­re en kamp­vægt på 80 kg. FOTO: ERIK SAHL

BROVST:En af Brovst Kommunes politiske sværvægtere, byrådsmedlem Leif Madsen, Brovst, er ved at komme på fode igen, efter at han for fire måneder siden blev sendt til tælling af sygdom. Efter et længerevarende sygehusophold er han nu så meget i bedring, at han er parat til at fejre sin 70-års fødselsdag på søndag, og han venter at kunne genoptage arbejdet i kommunalbestyrelsen til september. Leif Madsen kom i kommunalbestyrelsen 1. juni 1975 som suppleant på den tværpolitiske borgerliste i Brovst, og i de forløbne godt 31 år har politisk arbejde fyldt det meste af hans liv. Hans hjem har altid været åbent for borgere, der har haft brug for hjælp af den ene eller anden slags i det kommunalpolitiske system. Og omvendt har Leif Madsen altid været hurtig til at rykke ud, når borgere hellere har villet diskutere en sag hjemme hos sig selv. At Leif Madsens bistand ofte har nyttet, har han kunnet se på sine stemmetal. Ved kommunalvalgene har han gennem årene været en af kommunens store stemmeslugere. - Kommunalpolitik har været én stor glæde, jeg har været tosset glad for det politiske arbejde, siger Leif Madsen, der trods glæden ved arbejdet har besluttet at stoppe i byrådet til nytår, når Brovst Kommune lukker og slukker og sammen med de tre nabokommuner bliver til Jammerbugt Kommune. - Alt har sin tid. 31 år i kommunalpolitik må være nok, fastslår Leif Madsen, der samtidig beklager, at den vigtige nærkontakt til borgerne ikke kan undgå at blive betydeligt ringere i storkommunen. Af kommunalpolitiske beslutninger, som Leif Madsen har sat sine fingeraftryk på, glæder han sig bl.a. over købet af herregården Bratskov. - Det var en god beslutning, når man ser på, hvordan Bratskov bruges i dag. Men det var ikke populært i Fremskridtspartiet, som jeg var medlem af den gang, at jeg stemte for købet, mindes Leif Madsen. Han glæder sig også over de to store byrenoveringer i Brovst, først i 80’erne og nu med Vadestedet. - Og købet af asfaltgenbrugsmaskinen, så grusveje i kommunen har kunnet asfalteres til langt under halv pris. Maskinen blev købt gennem Den Blå Avis for en slik, fortæller en glad Leif Madsen, der som mangeårig formand for teknisk udvalg har en særlig forkærlighed for tekniske anliggender. En politikerkollega giver Leif Madsen følgende skudsmål: - Han er en fantastisk populær politiker blandt folket. Og han har udviklet sig fra mere at være oppositions- og enkeltsagspolitiker til også at have politisk bredde og til at tage ansvar for regeringsperioder. Leif Madsen indledte sin kommunalpolitiske karriere på tværpolitisk liste, men har senere i 20 år repræsenteret Fremskridtspartiet i byrådet. De seneste to perioder har han igen været valgt på en tværpolitisk liste. I tre perioder har han været formand for teknisk udvalg, og i en periode har han desuden været viceborgmester. 1990-94 var han medlem af Nordjyllands Amtsråd, valgt af Fremskridtspartiet. Det politiske arbejde er resulteret i en række bestyrelses- og repræsentantskabsposter, bl.a. i Renovest, Naturgas Midt-Nord, det lokale vandforsyningsselskab, Brovst Fjernvarme og Nordea Bankråd. Leif Madsen er uddannet automekaniker og arbejdede derefter i nogle år på det daværende Aalborg Værft. Sideløbende med det politiske arbejde har han været minkavler og drevet et handelsselskab med opførelse, salg og udleje af ejendomme. Selskabet blev for nogle år siden overdraget til datteren, Jette Christensen, Fjerritslev, og sønnen, Ib Madsen, Brovst. Leif Madsen er hjemme på fødselsdagen på søndag på adressen Kirkegade 58.

Forsiden