Lokalpolitik

Politisk teater

HAUSGAARD:Niels Hausgård har igen været til kommunalbestyrelsesmøde. Sidst han var til stede skrev han i Nordjyske at det hele var en farce. Her den 13. sept. iscenesatte han så sammen med den såkaldte Demokratigruppe deres egen farce som desværre endte med at blive en tragedie. Gruppen som flere kommunalbestyrelsesmedlemmer er en del af, påberåber sig, at være demokratisk i modsætning til den øvrige kommunalbestyrelse. Men fakta er, at gruppen nu har ødelagt enhver mulighed for dialog ved bevidst at ødelægge et byrådsmøde. Er det demokratisk? Det er de samme politikere som også fremturer med, at kommunen bør splittes fordi, som de siger, den har aldrig fungeret og Børglum bakke er en uoverstigelig hindring for en fornuftig sameksistens. At de samme politikere i alle årene har været en del af fælleslisternes flertal i kommunalbestyrelsen og derfor haft magten til, at ændre disse forhold uden at ville, fortæller lidt om deres demokratiske kvaliteter. Det de går efter er mest mulig fokus på deres egen lille lokale baggård. Det er en adfærd der måske var fornuftig år tilbage dengang alle levede og arbejdede hele livet i det samme sogn og måske kun en enkelt gang kom helt til Aalborg. I dag er der helt andre krav til politikere. Venstre i Løkken Vrå Kommune forventer, at de valgte kommunale politikkerne alle arbejder seriøst på, at samle en kommune der er stærk nok til at yde den service som fremtidens borgere med rette kan forvente. At det skal ske i nye sammenhænge er afgjort, men om vi skal mod nord eller syd afhænger helt af hvad der i sidste ende er muligt. Det der er vigtigt er en hurtig afgørelse, så vi kan nå at få medindflydelse på den taktik det nye hold skal spille efter. Vi vil ikke, som ved sidste kommunalreform, være dem der blev tilbage da holdene var sat, og vi vil heller ikke være statister i Niels Hausgårds, Sven Bertelsens og de andres politiske teater.