Politisk tilfredshed med industriens ok-aftale

København, mandag /ritzau/ ----- ----- ----- Grafik udsendt ----- ----- ----- Der er politisk tilfredshed med den nye overenskomstaftale mellem Dansk Industri og CO-industri. Eksperter vurderer ellers, at aftalen risikerer at sætte Folketingets politiske handlefrihed ud af kraft, fordi den indeholder en klausul om, at dele kan suspenderes, hvis politikerne beslutter sig for en central barselsfond. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ikke ønsket at kommentere aftalen, men hverken den Konservative arbejdsmarkedsordfører, Pia Christmas-Møller, eller Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Jan Petersen, ser noget problem i klausulen. Pia Christmas-Møller hæfter sig ved, at parterne udvider dækningen med fuld løn under barsel i de nye overenskomster. - Det er en oplagt opgave for arbejdsmarkedet at løse problemet med de skævt fordelte byrder til barselspenge. Jeg ser aftalen på industriens område som en tilkendegivelse af, at parterne er indstillet på at løfte den opgave, men lad os nu vente og se, hvad de øvrige overenskomster kommer til at indeholde, siger den Konservative arbejdsmarkedsordfører. Jan Petersen forventede, at Dansk Industri og CO-industri lavede en sådan klausul. - VK-regeringen har jo allerede - med hjælp fra Dansk Folkeparti - grebet ind i på deltidsarbejdsområdet, og der er en reel trussel om at skære i dagpengene. Derfor er det klogt at gardere sig. Og så er det et godt signal, at der bliver flere uger med løn under barsel. Diskussionen om en central barselsfond handler da heller ikke om dette område, men netop om at få de resterende områder dækket af ordningen. Der er ikke noget indgreb på vej fra vores side, hvis man får løst problemet på de øvrige områder. Konsekvensen ville også være, at man lovgav om lønnen under barsel, og det skal politikerne holde sig fra, siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører. Kristendemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Bodil Kornbek, glæder sig over, at industriens medlemmer får forlænget perioden med fuld løn under barsel til 24 uger, selv om hun fortsat støtter en central barselsfond, der dækker hele arbejdsmarkedet. - Derfor lader jeg mig heller ikke påvirke, når Dansk Industri og CO-industri nu inddirekte truer os til at opgive at indføre en sådan fond. En barselsfond vil give mændene et godt incitament til at tage orlov, og så overlader vi heller ikke orlovsudgifterne til de enkelte virksomheder, men spreder dem solidarisk. Samtidig hindrer vi, at kvinderne i stigende grad bliver valgt fra af arbejdsgiverne, siger Bodil Kornbek. Industriens overenskomst gælder i tre år og omfatter de ansatte i 6100 virksomheder. De ansatte kan se frem til højere pension, flere uger med løn under barsel og en forhøjelse af mindstelønnen. Men aftalen piller også ved arbejdsmarkedets "arvesølv", strejkeretten, og den rummer en klausul om, at overenskomstens bestemmelser om hjemsendelse og arbejdsfordeling samt om barsel kan suspenderes, hvis regeringen eller et flertal i Folketinget gør alvor af at oprette en central barselsfond eller forringer adgangen til dagpenge i overenskomstperioden. Ifølge professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, der er direktør for forskningsinstitutionen European Trade Union Institute (ETUI) i Bruxelles, bringer klausulen dog parterne på kollisionskurs med det politiske system. - Man vil blokere det politiske system ved hjælp af overenskomsten. I en blid udgave er det bare en advarsel til Christiansborg om ikke at gå ind og bryde det faglige selvstyre og pålægge arbejdsmarkedets parter den centrale barselsfond, som der er ved at være politisk flertal for. I en hårdere udgave prøver man at definere et eget indflydelsesdomæne så stærkt, at det så og sige vil suspendere den politiske handlefrihed, siger Henning Jørgensen. Hvis Folketinget i overenskomstperioden væsentligt forringer dagpengene ved hjemsendelse og arbejdsfordeling, eller hvis politikerne gennemfører lovgivning om en central barselsfond, træder parterne sammen for at finde en løsning. Hvis det ikke er muligt, suspenderes overenskomsten på disse områder, fremgår det af en pressemeddelelse om aftalen. Den nye overenskomst på industriens område skønnes at komme til at koste arbejdsgiverne i underkanten af tre procent i øgede lønomkostninger over de tre år. Dertil kommer resultatet af de årlige lønforhandlinger lokalt i virksomhederne. Chefforhandleren for de industriansatte, formanden for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, kalder aftalen en "tryghedens overenskomst", mens administrerende direktør i Dansk Industri, Hans Skov Christensen, betegner overenskomstforliget som en "ansvarlig aftale". Arbejdsgiverne er gået efter en aftale, der øger fleksibiliteten, f.eks. arbejdsgivernes mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden. /ritzau/