EMNER

Politisk uenighed om anlæg af cykelsti

HOU/ULSTED:De lokalpatriotiske interesser har fundet vej ind i den politiske debat om, hvordan arbejdet med at anlægge en ny cykelsti mellem Hou og Ulsted skal gribes an. Det skete på det seneste møde i teknisk udvalg, hvor de syv udvalgsmedlemmer ikke kunne tale sig til rette om, hvor anlægsarbejdet skal påbegyndes. Problemet med cykelstien er, at der ikke p.t. er penge til at anlægge det hele på én gang, og derfor bliver kommunen nødt til at anlægge den i etaper - og så er spørgsmålet, hvor man skal begynde. Der er i teknisk udvalg enighed om, at det vil være bedst at gennemføre anlægget med start i begge byer - hvorefter midten føjes til på et senere tidspunkt - men et flertal på fire mener videre, at det vil være bedst at pege på en start fra Ulsted til Rimmervej som første prioritet, mens anlægget fra Strandvejen til Kongevejen i Hou ifølge flertallet bør have andenprioritet. Mindretallet på tre mener omvendt, at de nævnte prioriteter bør byttes om, og udvalgsformand Johannes Elsnab (V) erkender, at det denne gang ikke er de partipolitiske interesser, der skiller vandene. - Det er mere et spørgsmål om, hvor man bor, bemærker han - og peger på, at flertalsindstillingen fra udvalget derfor snildt kan nå at blive ændret i byrådet.