Lokalpolitik

Politisk uenighed om flere sommerhuse i Nordjylland

Borgerlige tror på nye arbejdspladser ved udstykning, amtsborgmesteren siger nej

NORDJYLLAND:Hvorfor går amtets planlægningschef på banen og stort set på forhånd afviser et forslag fra miljøministeren om udstykning af flere sommerhusgrunde som led i forsøget på at styrke regionerne og skabe mere arbejde og aktivitet i landsdelene, spørger medlem af Folketinget, Gudrun Laub (V). Hun efterlyser nogle klare meldinger fra de nordjyske amtspolitikere i sagen, hvor miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), har et lovforslag i høring, der, hvis det vedtages, vil skabe mulighed for udstykning af et stort antal sommerhusgrunde bag eksisterende udstykninger og sommerhusområder. - Det er et rigtigt godt forslag, som nordjyske politikere burde tage imod med begejstring i en tid, hvor landsdelen er hårdt ramt af arbejdsplads-nedlæggelser. Turisme er en solid indtægtskilde, og der vil være arbejde i udstykning og opførelse af flere sommerhuse. Der vil blive mere handel i sommerhusområderne. Så jeg forstår ganske enkelt ikke, at amtets planlægningschef bare afviser forslaget med en bemærkning om, at der er sommerhusgrunde nok i det nordjyske, siger Gudrun Laub. Hun tilføjer, at usolgte sommerhusgrunde måske bare ligger forkert, og at andre med en bedre placering bedre vil kunne sælges. For Gudrun Laub udmærker ministerens forslag sig ved, at der er tale om nye udstykninger bag eksisterende områder, så veje og anden infra-struktur ikke skal udvides. -Vi har 7000 ledige sommerhusgrunde plus en række i Skagen, der ellers skulle kunne trække folk til, så jeg deler ikke Gudrun Laubs begejstring for miljøministerens forslag, siger amtsborgmester Orla Hav (S). En del af de 7000 usolgte grunde ligger i Pandrup Kommune og altså på kyststrækningen Blokhus-Løkken. - Jeg medgiver, at der kan være arbejdspladser i selve anlægsfasen af nye sommerhusområder. Omvendt er turistprofilen på sommerhuslejere, at de faktisk ikke lægger særligt mange penge lokalt, fordi de har det meste med hjemmefra. Endelig mener jeg ikke, vi skal plastre vore kyststrækninger til med sommerhuse. Kystzonerne er en attraktion i sig selv, fordi der er store åbne arealer, og det synes jeg ikke vi skal sætte på spil, siger Orla Hav. Miljøministerens lovforslag vil blive sagsbehandlet efter helt almindelig praksis, når det kommer til amtets udvalg for teknik og miljø. Orla Hav ved ikke, hvornår det sker, men understreger, at lovforslaget ikke vil få særbehandling eller blive rykket frem foran andre sager.