Politisk uenighed om kontrollen med Sæby Havn

Byrådet skal nu tage stilling til, hvem der skal styre havnen i Sæby

Lokalpolitik 20. december 2010 08:00

Socialdemokraten Bruno Müller undrer sig over formanden for Teknisk Udvalg, Brian Pedersen (SF). Brian Pedersen er nemlig direkte modstander af at få indsat en bestyrelse for Sæby Havn. - Jeg forstår ikke, hvad meningen er med, at der skal være særstatus for Sæby Havn, siger Bruno Müller. Sammen med Per Nielsson (V) havde Bruno Müller på ugens møde i Teknisk Udvalg fremsat et forslag om at få nedsat en bestyrelse - ligesom ved de øvrige rekreative havne i kommunen. - Det her virker forkert, når vi ellers har prøvet på at ensarte vores havne. Der må ligge en grund bag, som jeg ikke kender, siger Bruno Müller. Plads til havnens brugere Hidtil er det Teknisk Udvalg, der har fungeret som bestyrelse for Sæby Havn. Bruno Müller mener, at der fortsat skal være politisk repræsentation i bestyrelsen - men derudover skal den i højere grad have deltagelse af havnens brugere. - Jeg fatter ikke, at en SF'er kan være imod, at man får en brugerbestyrelse. Hvorfor skal brugerne ikke have noget at sige, spørger Bruno Müller. Forskellig opfattelse Brian Pedersen tager kritikken fra Bruno Müller ganske roligt. - Sæby Havn er meget veldrevet, og hvis brugerne gerne vil have indflydelse, så kan de jo til enhver tid kontakte politikerne, siger udvalgsformanden. - Jeg mener, at det her er den måde, som vi bedst kan have hånd i hanke med langtidsplanlægningen for Sæby Havn. Hvorfor skal havnen i Sæby ikke organiseres på samme måde som de andre rekreative havne - altså med en bestyrelse? - Det kunne også være modsat. Jeg mener faktisk, at det bør være havnefogeden, der har den overordnede styring sammen med Teknisk Forvaltning. Jeg er af den opfattelse, at modellen i Sæby er den bedste, siger Brian Pedersen. Brian Pedersen får i øvrigt opbakning fra foreningen Sæby City Management. Her sidder Bruno Müllers partifælle Ole Rørbæk Jensen som næstformand. - Vi anser det ikke for nødvendigt at få et ekstra led ind i form af en bestyrelse, siger Ole Rørbæk Jensen. - I den gamle Sæby Kommune prøvede man at lave et havneråd, og det var med et dårligt resultat. Derfor gik man tilbage til modellen med, at det var Teknisk Udvalg, der fungerede som bestyrelse. Trods protesterne så var der i Teknisk Udvalg flertal for at nedsætte en bestyrelse for Sæby Havn. Socialdemokraterne Bruno Müller, Hanne Welander og Anders Gram Mikkelsen samt Venstres Frode Thule Jensen stemte for, mens Per Nielsson ikke deltog i mødet. Imod stemte således kun Brian Pedersen og Jens Porsborg (K), men de begærede sagen i byrådet. Det bliver dog formentlig først i januar, at byrødderne kommer til at kigge på sagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...