Lokalpolitik

Politisk uenighed om nyt hus

NR. LYNGBY: En ansøgning om at opføre et sommerhus på Lyngby Mølle Vej 2 i Nr. Lyngby har skabt strid i teknisk udvalg. Her vil flertallet kun give tilladelse til at opføre et hus, der ligner den tidligere bebyggelse på ejendommen. Det gamle hus blev fjernet i 2002 i forbindelse med oprydningen efter en olieforurening på ejendommen. Det gamle hus var i stil med den øvrige bebyggelse i området - et længehus med sadeltag uden afvalmning, som lå på den nordlige del af grunden. Buer og rundinger Ejeren, Mico Banasik, Løkken, ønsker at opføre et hus i halvandet plan på 125 kvadratmeter placeret på den sydlige del af grunden. - Han ønsker at bygge et lidt specielt hus med buer og rundinger, som vi ikke mener passer ind i Nr. Lyngby. Så vi siger, at et nyt hus på grunden skal ligne de andre huse i området, fortæller Kim Bach (fællesliste), formand for teknisk udvalg. Desuden kræver udvalget at det nye hus placeres i overensstemmelse med bygningsreglementet. Mindretal Et mindretal i teknisk udvalg bestående af Frode Larsen (borgerliste) og Niels Christiansen (S) mener, at ansøgeren skal have lov til at bygge det hus, han har skitseret overfor kommunen. Niels Christiansen affinder sig dog med flertallets afgørelse, hvorimod Frode Larsen har begæret sagen forelagt kommunalbestyrelsen. Ansøgningen er derfor også blevet behandlet i økonomiudvalget, der anbefaler teknisk udvalgs indstilling. Sagen tages op på kommunalbestyrelsens møde på mandag. fyt