Lokalpolitik

Politisk uenighed om turismen

Borgmesteren og hans meningsfæller i mindretal i økonomiudvalget

Der er politisk uenighed om, hvorvidt turistindsatsen i Mariagerfjord Kommune skal forankres i økonomiudvalget eller som nu udvalget for kultur og fritid. Da sagen blev debatteret i økonomiudvalget kom borgmester H.C. Maarup (S) og med ham partifællen Jette Rask samt SF's Melanie Simick i mindretal. De tre talte for, at al udvikling som sådan omkring turismen funderes i økonomiudvalget, mens den egentlige drift som nu godt kan placeres i udvalget for kultur og fritid. Det gik Venstres medlemmer, Mogens Jespersen, Carsten Brandt Andersen og Jørgen Pontoppidan samt Preben Weller (R) imod. Med henvisning til, at der blot er et enkelt år tilbage af denne byrådsperiode ønskede de ikke her og nu at ændre på tingenes tilstand. Sagen ender derfor i byrådet.

Breaking
Vindmølle løbet løbsk: Den kører som vinden blæser
Luk