Pandrup

Politisk velvilje for ungekontor

Udvalg kigger på egnede faciliteter i næste uge

PANDRUP:Ungdomskonsulent Rasmus Gjerding og ungdomsskoleinspektør Tommy Duun Mogensen har i en rapport foreslået et ungdomshus som løsningsforslag på at vende kommunens kriminalitetskurve. Men et ungdomshus bliver det til ikke i første omgang, dog er et ungekontor inden for rækkevidde. - De to udvalg er positive overfor et ungekontor og et ungdomshus, men sidstnævnte hænger selvfølgelig sammen med økonomien, siger formand for børne- og kulturudvalget Henrik C. Pedersen (V) efter et fællesmøde med socialudvalget. Planen er nu at arbejde mere udførligt videre med projektet og blandt andet få belyst finanseringen. HenrikC. Pedersen tror dog ikke på en politisk beslutning inden kommunalvalget - men vi kan selvfølgelig forsøge at få det indarbejdet i budgettet for 2006, siger han og fortsætter. - Målet er et ungdomshus og ungekontoret vil blive lukket den dag, vi får et ungdomshus. I næste uge drager en lille forsamling ud for at kigge på egnede faciliteter til netop ungekontoret, blandt andet er den gamle tekniske skole og lokalerne på Integrationscenter Domino foreslået. Ingen af de to faciliteter er dog, ifølge Henrik C. Pedersen (V), optimale. - Den tekniske skole er dyr rent varmemæssigt og på Integrationscenter Domino kan de unge ikke råde over lokalerne fuldt ud. Men vi skal se på de to forslag og se om der er andre muligheder, men det skal være centralt mellem Kaas og Pandrup, siger Henrik C. Pedersen.