Gymnasiale uddannelser

Politisk vilje til at sikre gymnasiet

Amtspolitikere positive over for at etablere handelsuddannelse på Fjerritslev Gymnasium

FJERRITSLEV:Politikerne i amtets undervisnings- og kulturudvalg har viljen til at finde en løsning for Fjerritslev Gymnasium, så skolen overlever. Det oplyser udvalgsformand, Gunhild Bach Nielsen (Rad.), efter at amtets spareudspil for 2004, hvor lukning af gymnasiet i Fjerritslev indgår, er blevet diskuteret i udvalget igen. - Der arbejdes videre med en kontakt til Erhvervsskolerne i Aars for at etablere en handelsuddannelse i Fjerritslev i form af Højere Handelseksamen. HHX er også en mulighed, jeg ikke vil udelukke, siger Gunhild Bach Nielsen. Hun har ligesom sine kolleger i udvalget bemærket de anstrengelser, der udfoldes lokalt for at bevare gymnasiet. - Det gør selvfølgelig indtryk på os, at der lokalt arbejdes ihærdigt på at redde skolen, i hvert fald på mig. Men der er heller ingen i udvalget, der ønsker at lukke Fjerritslev Gymnasium, pointerer hun. Gunhild Bach Nielsen tilføjer, at det allervigtigste er, at opbakningen også udmønter sig helt håndgribeligt i, at en større frekvens af unge fra lokalområdet søger til gymnasiet. - Andelen af unge i Han Herred, der tager studentereksamen, er under halvdelen af amtsgennemsnittet, og det er et problem i sig selv. Hvis bare frekvensen kommer op på gennemsnittet, er Fjerritslev Gymnasiums fremtid sikret, gør hun opmærksom på. - Det er da også holdningen i amtsrådet, at der skal tages en alvorlig snak med kommunerne, skolerne og lærerne i området for at gøre det helt klart, at en markant opbakning er det eneste, der kan bevare gymnasiet i Fjerritslev. Vi kan måske nok finde en midlertidig løsning, men flere elever i gymnasiet er det eneste, der holder det i gang på sigt, fastslår Gunhild Bach Nielsen. Hun tilføjer, at der også er sendt et klart signal fra regeringen om at bevare de små gymnasier, da der er afsat 125 mio. kr. specielt til dem i forbindelse med den nye gymnasiereform.