Politisk vilje til ny omfartsvej i Onsild

Kommunen kan overtage privat vej i industriområde og løse trafikproblem

ONSILD:Idéen med en omfartsvej ved Onsild er så god, at politikerne er parate til at dykke i kassen og bruge flere penge, end budgettet tillader. Manøvren kan koste op mod en million kroner og desuden give kommunen fremtidige udgifter til vedligeholdelse, fordi en privat vej skal overtages af kommunen. Planen går ud på at anlægge et stykke vej fra Præstemarken til en vej i DS Gruppens nye industriområde ved Onsild. Bagefter kan man lukke Præstemarken, så der ikke længere er gennemgående trafik forbi Onsild Skole, Onsild Idrætsefterskole og Onsildhallen. Lokalplanen for det knap syv hektar store erhvervsområde blev vedtaget i sommer. Først sagde amtet nej efter anbefalinger fra embedsmændene. Der er i forvejen masser af uudnyttet industrijord i Onsild, og det nye område ligger over vigtige drikkevandskilder. Men efter pres fra Hobro Kommunes folkevalgte ombestemte amtets tekniske udvalg sig. Et firma stod nemlig på spring til at bygge på området. Hvis lokalplanen ikke blev vedtaget, ville 30 jobs forsvinde ud af Hobro og Nordjylland. Samtidig foreslog bestyrelsen på Onsild Skole, at anlæggelse af industrikvarteret blev kædet sammen med lukning af Præstemarken. - Vi vil meget, meget gerne have vejen lukket. Vi har allerede lavet bump for at sænke farten. Spærres Præstemarken af, slipper vi for en stor del af trafikken, siger skoleleder Dorthe Flarup, Onsild Skole. Penge givet godt ud DS Gruppen har meldt sig som medspiller. Der skal i forvejen bygges en vej et stykke ind i området, og så kan kommunen anlægge den sidste bid til Præstemarken, så trafikken fra og til Nr. Onsild kan føres ad den ny vej. - Omfartsvejen får ingen betydning for vores muligheder for at sælge grunde. Men det er en god idé at lukke Præstemarken ved skolen, siger direktør Preben Johansen fra DS Gruppen. Fra politisk side er det sikring af skolevejen, som er det væsentligste argument for at gennemføre projektet. - Men tilkørselsforholdene til industriområdet bliver bedre, og det er fint, hvis vi kan være med til at sætte gang i salget, siger Preben Jensen (K), medlem af teknisk udvalg. Han erklærer, at den konservative gruppe er parat til at tage pengene fra kassen. Samme melding kommer fra Venstre. - Selv om det er dyrt, er pengene givet godt ud. Når DS Gruppen kommer med et godt forslag, skal vi også være parate til at handle hurtigt, siger Kim Laursen (V), næstformand i teknisk udvalg. Socialdemokratiets gruppe har endnu ikke drøftet sagen, men partiets formand for teknisk udvalg, Preben Christensen, vurderer, at socialdemokraterne også vil støtte idéen. Fattig kommune Økonomien ligger ikke fast. Det er meningen, at kommunen skal betale en tredjedel af den nye vej, mens DS Gruppen betaler to tredjedele. Vejen på godt en halv kilometer vurderes at koste op mod tre millioner kroner. - Men prisen kan blive en del billigere og dermed betyde en mindre udgift for kommunen, siger Kim Laursen. Under alle omstændigheder kvier politikerne sig ved at vedtage en tillægsbevilling få uger efter, at der i byrådet var stor ballade om ekstra bevillinger på grund af overskridelser af de sociale budgetter. - Problemet er, at Hobro er en fattig kommune. Derfor skal der være bred enighed i byrådet, hvis vi skal bruge pengene på vejen i Onsild, siger Preben Jensen. En enkelt virksomhed har bygget i det nye område. Preben Johansen fra DS Gruppen oplyser, at man desuden forhandler med to-tre interesserede købere af erhvervsjord.