Politiske digte

LYRIK Susanne Thorbek: "Ny-sprog" I romanen "1984" beskriver George Orwell, hvad han kalder Ny-sprog, og dr. phil. Susanne Thorbek, der fra 1988 til 2003 var lektor ved Aalborg Universitet, bruger dette sprog i sin tekstsamling; hendes tema er konkret og historisk, nemlig Irak-krigen set under en privat og ensidig synsvinkel, som vist nok nærmer sig det religiøs-politisk korrekte i venstreorienterede miljøer, så naturligvis er temaet antiamerikansk. Hendes enkle sprog, der oftest bevæger sig på et billedløst plan, er ikke altid lige korrekt, men selv om formen i den slags digtning kun er midlet, behøver det danske sprog ikke at blive maltrakteret: "Mange af de, der ikke stemte …" eller "mennesker, der var mistænkte for noget." "Ny-sprog" er en ideologisk digtsamling, hvis sproglig-æstetiske kvaliteter ligger uden for en litterær målestok, og man er derfor entydigt henvist til at forholde sig til budskabet, som kan betragtes som et indædt antiborgerligt indlæg i den politiske debat. I indlægget er borgerligheden samfundets fjende nummer ét, og regeringen skydes ubeviselige motiver i skoene. I teksten "Krig mod terror II" bliver krigen mod terror af de krigsførende idealiseret, fordi den efter Thorbeks mening uddyber kløften mellem fattige og rige: En krig, der ikke kan vindes eller tabes. En krig, der skaber evig angst. En krig, der bevarer og uddyber kløften i vore samfund: fattigdom og rigdom. Den ideelle krig. Jeg tvivler på, at denne digtsamling på noget tidspunkt vil kunne blive opinionsdannende. Dertil er den for unuanceret i sin fremstillingsmåde og i sin frelste sort-hvide holdning. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Susanne Thorbek: "Ny-sprog" 40 sider, 90 kr. Nypo