Politiske fløje finder sammen om økologi

Dansk Folkeparti går med visse forbehold ind for øko-plan fra Enhedslisten

NORDJYLLAND:Enhedslisten vil til efteråret fremlægge en samlet plan i Folketinget, der kan give større afsætning af økologiske fødevarer. Partiet vil afsætte 1,3 milliarder kr., blandt andet til at fritage øko-varer for moms. - Omstilling til økologisk landbrug er nødvendig, hvis vi ikke skal se en fortsat forurening af vores drikkevand. Derfor er det katastrofalt, at halvdelen af produktionen af økologisk mælk trues af nedlæggelse, siger Per Clausen, Aalborg, folketingskandidat for Enhedslisten i Nordjylland. Partiet anslår, at momsfritagelsen vil koste 800 mio. kr. I dag er momsprovenuet på økologiske fødevarer 500 mio. kr., men det formodes, at salget vil stige, så provenutabet bliver større. Planen rummer i øvrigt krav om, at alle statslige, amtslige og kommunale jordarealer plejes og dyrkes ud fra økologiske principper, herunder at al landbrugsjord i offentligt eje omstilles til økologisk drift. Der skal ydes støtte til etablering af virksomheder til forarbejdning af økologiske produkter, "herunder ved at støtte alternativer inden for de næsten monopoliserede områder, mejerier, slagterier og foderstofvirksomheder", hedder det, ligesom mulighederne for at etablere et eksportselskab for økovarer skal undersøges. Desuden vil partiet have alle offentlige køkkener omlagt til økologi og give flere penge til støtte til omlægning af kommunale indkøb. Formanden for Folketingets fødevareudvalg, Chr. H. Hansen, Dansk Folkeparti, er positiv overfor Enhedslistens tanker, men kan ikke se, hvordan forslaget skal finansieres. - Hvis vi skal skaffe 1,3 mia. kr. til fremme af økologien, vil det gå ud over nogle velfærdsområder, og det er vi ikke interesseret i, siger han. - Men vi skal undersøge mulighederne for gennem eksisterende ordninger at fremme økologien mest muligt, vi skal kigge på Arla Foods' opførsel overfor sine økoligiske leverandører. Nogle af dem er øjensynligt blevet forhindret i at skifte til Dansk Naturmælk, og nu bagefter får de deres kontrakter opsagt. Momsfritagelsen er den tunge post i Enhedslistens forslag, men Chr. H. Hansen er alligevel positiv overfor et forsøg med at fritage visse fødevarer for moms, som det sker i en række andre europæiske lande. - Der er gode elementer i forslaget, og det bør absolut drøftes, siger han. Han forventer en økologisk debat i Folketinget i efteråret og har ikke svært ved at forestille sig et flertal for nogle tiltag udenom regeringen.