Lokalpolitik

Politiske holdninger til vindmøller prøves af

Tilsted-møllerne kan give fingerpeg om muligheder og holdninger til fremtidige møller THISTED: Måske beslutter kommunens økonomiudvalg på sit møde 11. december, at lokalplanen for fire store møller ved Tilsted, som allerede er godkendt i udvalget for miljø og teknik, sendes til endelig behandling i byrådet 18. december. Måske beslutter økonomiudvalget modsat og vælger at ¿lade sagen få ro¿ i et stykke tid. Borgmester Erik Hove Olesen fortæller, at begge muligheder står åbne inden økonomiudvalget skal drøfte sagen om Tilsted-møllerne, hvis videre gang gennem systemet således stadig er uafklaret. Tilsted-projektet kan være retningsgivende for andre mølleprojekter i Thisted Kommune, siger Erik Hove Olesen efter det samlede byråd forleden havde vindmøller på som et særskilt punkt på sin temadag. - Det vil give et fingerpeg om de fremtidige muligheder og holdninger til vindmøller i Thisted Kommune, siger borgmesteren. Økonomiudvalget har en gang udsat sin stillingtagen til lokalplanen for Tilsted-møllerne. Det skete ud fra ønsket om at få sagen drøftet på byrådets temadag. - Vi fik en god diskussion om vindmøller i det hele taget, siger borgmesteren og tilføjer, at økonomiudvalget udsatte sin behandling af sagen på grund af en lang række forskellige udmeldinger om vindenergi - senest under den just overståede valgkamp. - Der blev talt om muligheden af at rejse møller på statsarealer og til søs, Connie Hedegaard kom med meldinger om, at statsarealer skulle screenes for at undersøge, hvor der kunne rejses møller - og der var en masse forlydender om ændringer på området, siger Erik Hove Olesen, som fandt det formålstjenligt at få byrådets holdninger til vindmøller frem i lyset. - Temadagen resulterede ikke i egentlige konklusioner ud over at vi havde en god og konstruktiv snak, siger borgmesteren, som ikke har nogen fornemmelse af, hvor Tilsted-sagen ender, hvis den kommer i byrådet 18. december. På tværs af grænser Blandt de nye ting, der skal vendes i forhold til fremtidige mølleprojekter, er muligheden af at flere kommuner går sammen i ¿kommunegrupper¿, når møllerne skal placeres. - Det vil blandt andet gøre det muligt at operere med større geografiske områder, siger borgmesteren. Også diskussionen af, hvilke statsejede arealer, der kan bruges til vindmølleplaceringer, skal rundes af. - Ser vi på Thy taler om andre arealer end de , der omfattes af nationalparken, men om statsejede arealer i det hele taget, men vi mangler også en afklaring på om havmøller. Han peger på et tredje og centralt punkt i diskussionen: Spørgsmålet om ejerskab til møllerne. - Hvis møller opleves som generende i et lokalområde, så vil modstanden mod dem alt andet lige blive større, hvis møllerne er rejst af investorer udenfor lokalområdet. Lokalt vil man i den situation sidde tilbage med en fornemmelse af, at ¿vi får alle generne, mens andre får alle fordelene - også økonomisk¿, siger borgmesteren, som mener, at diskussionen af de fremtidige muligheder for vindmøller også bør handle om ejerforholdene. - Forbrugerejede møller, eventuelt gennem lokale elselskaber, kan sprede ejerskabet til møller ud på mange lokale hænder, siger borgmesteren som mener, at det også er nogle af de holdninger og synspunkter, økonomiudvalget skal vende på sit møde 11. december, når planen for Tilsted-møllerne skal drøftes. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk