Lokalpolitik

Politiske mål på plads

V, S og SF har grundlaget på plads for fire års samarbejde i Thisted Kommune

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ulla Vestergaard står bag den politiske samarbejdsaftale på socialdemokraternes vegne. Arkivfoto: Klaus Madsen

Venstre, socialdemokraterne og SF i Thisted Byråd har nu udformet den aftale, der skal danne det politiske grundlag for partiernes samarbejde i denne byrådsperiode. Natten efter byrådsvalget i november 2009 indgik de tre partier den konstitueringsaftale, som sikrede venstre borgmesterposten og gav socialdemokraterne formandsposterne i teknik- og miljøudvalget, social- og sundhedsudvalget samt i arbejdsmarkeds- og kulturudvalget. SF fik formandsposten i børne- og familieudvalget. I forlængelse af konstitueringsaftalen fra 18. november 2009 var de tre partier enige i, at der skulle laves en mere formel aftale om mål og retningslinjer for deres samarbejde i byrådsperioden frem til udgangen af 2013. Aftalen beskriver dels rammerne for arbejdet i Thisted byråd, dels fastlæger den en række generelle politiske mål for perioden frem til og med 2013. Herudover rummer aftalen en række mere konkrete målsætninger for de enkelte udvalgs områder - herunder også økonomiudvalget. På nuværende tidspunkt er der allerede taget fat på flere punkter, blandt andet diskussionen om rammerne for kommunens fremtidige internationale samarbejde samt for børne- og familieudvalgets vedkommende diskussionen om den fremtidige skolestruktur. Lene Kjelgaard (V), Ulla Vestergaard (S) samt Mogens Kruse (SF) understreger, at de mål, aftalen oplister, er et udgangspunkt for de kommende års arbejde, og at målene skal justeres og suppleres løbende.