Udlændingepolitik

Politiske roser til asylcentret

De kommunale asylcentre i Hanstholm og Brovst gør det rigtig godt.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hanstholm Skole har i en årrække undervist børn fra asylcentret - og gør det stadig. Medlemmerne af udvalget for udlændinge og integrationspolitik fik mulighed for at se, hvordan undervisningen af de i øjeblikket 16 børn foregår. Foto: Jens Fogh-Andersen

Da medlemmerne af folketingets udvalg for udlændinge og integrationspolitik besøgte nogle af de danske asylcentre sidste år resulterede det i en ekstraordinær bevilling på 37 millioner kroner til forbedringer af vilkårene ikke mindst for de børn, der bor på centrene. Nu har udvalget besøgt de to kommunalt drevne centre i Hanstholm og Brovst, og efter besøget er udvalget mere end tilfreds med de ting, medlemmerne så. - Det var anden del af en tur, vi startede sidste år - og det er nyttigt at se, hvordan tingene også kan gribes an, siger udvalgets formand, Anne-Mette Winther Christiansen (V), som mener, at de to kommunale centre griber tingene så tilpas anderledes an, at det kan give andre inspiration til at tænke i andre baner på asylområdet. - Vi kan i hvert fald sende nogle signaler bagud i systemet, siger hun og tilføjer, at det i forhold til de ikke kommunalt drevne centre kunne være relevant at spørge, hvorfor man ikke her i samme grad som i Hanstholm og Brovst formår at engagere lokalområdet på en positiv måde omkring de enkelte centre. - Kommunerne gør det rigtig godt, men om det fremover i højere grad bliver en kommunal opgave at drive asylcentre, det kan jeg ikke siger, siger udvalgets næstformand Lotte Bundsgaard (S) som ser en styrke i de kommunale centre. Først og fremmest fordi ansvaret for at det bliver en succes hviler på lokale skuldre. - Lokal forankring og lokalt ansvar er en fordel, ligesom det er nemmere at tage konkrete lokale initiativer, når centret er en kommunal institution, siger Lotte Bundsgaard. 111 beboere Udvalgets besøg i Hanstholm gav medlemmerne et indblik i det arbejde, der udføres lokalt i forhold til centrets beboere. Der var tid til et besøg på Hanstholm Skole, hvor der blev orienteret om praksis for undervisning af børnene fra asylcentret, og under besøget på centret blev der orienteret om de aktiviteter, der helt generelt tilbydes beboerne. Den har der været i alt 1.070 af, da asylcentret sidste år havde sit fem års jubilæum. I øjeblikket bor der 111 asylsøgere på centret, der har plads til 147. De, der har været der længst, har haft adresse i Hanstholm i fire år. I centrets første 18 måneder var beboergruppen forholdsvis homogen og talte fortrinsvis afghanere og irakere. Siden er tingene ændret, så udskiftningen blandt beboerne er blevet større, ligesom der er flere nationaliteter blandt beboerne. I øjeblikket er der 19 forskellige nationaliteter, men totalt set har centret i de sidste fem år huset beboere af 35 forskellige nationaliteter. - Sidste sommer så vi et pudsigt billede i medierne, hvor asylcentrene blev fremstillet som grimme steder - især for børn, siger Jan Arnbjørn, leder af Hanstholm Asylcenter. Han beskrev et helt anderledes billede - og nogle andre principper. - Vi prøver at behandle beboerne på en måde, som vi gerne selv ville behandles, hvis vi kom til et andet land. Muligvis skal vores beboere sendes hjem, men det er væsentligt for os, at de bruger deres tid aktivt, mens de er her - og det er muligt på grund af centrets integration i lokalområdet, sagde Jan Arnbjørn. Ejner Frøkjær (S), formand for kommunens socialudvalg, var som medlem af kommunalbestyrelsen i Hanstholm med til at træffe beslutning om at starte asylcentret i kommunalt regi. - Det var en chance, men vi handlede både som politikere og som købmand, så kommunen skal ikke drive asylcenter med risiko for, at det giver røde tal i regnskabet eller nedskæringer på andre områder, sagde Ejner Frøkjær som understregede, at der ikke var lavet nogen skjulte dagsordener for udvalgets besøg. - Vi vil blot vise, at vi har et godt og gedigent center i kommunal drift, sagde han. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk