Politiske spåmænd kiggede i den grumsede krystalkugle

Hverken borgmester eller børne- og kulturformand er særlig clairvoyante

SINDAL:Solo, sammenlægning eller et samarbejde, der kan sikre selvstændigheden. Modellerne er flere, når en lille landkommune skal på overlevelsestur mellem komplicerede regelsæt og ufravigelige krav fra politikerne på Christiansborg, der med nedsættelsen af Strukturkommissionen for alvor har fyret op under debatten om de fremtidige grænser på det kommunale landkort. I går eftermiddags havde Ældre Sagen i Sindal netop kommunale fusioner på dagsordenen, naturligvis med særlig fokus på Sindal Kommune, da der var inviteret til debatmøde på Sindal Hotel. Ældre Sagen kunne ganske enkelt godt tænke sig at vide, om der monstro var noget, der hed Sindal Kommune om ti år, og i store træk lød der et rungende "måske" fra både borgmester Søren Risager (V) og børne- og kulturudvalgsformand Arne Boelt (S) - omend det blev sagt på forskellige baggrunde. Sneploven Borgmester Søren Risager lagde ud med at fortælle om noget af det, som man rent faktisk ved noget om. Han havde således medbragt en forskningsrapport fra AKF, der blandt andet slog fast, at tilfredsheden er størst i de små kommuner, som ligeledes er billigere i drift end de store mastodonter. - Men sociale sager rammer mindre kommuner hårdere. Vi har for eksempel en sag, som i øjeblikket koster 130.000 kroner om måneden, fortalte borgmesteren til den snes borgere, der havde trodset solskinsvejret og fundet vej til hotellet. Søren Risager påpegede ligeledes over for forsamlingen, at den nuværende udligningsordning gør det svært for kommunetyper som Sindal, fordi man får tilført midler efter ens udskrivningsgrundlag i stedet for befolkningstallet - ifølge borgmesteren betyder det, at Sindal Kommune kun får 79 kroner, når man skal af med lovbundne udgifter på 100 kroner. - Jeg ser frem til strukturkommissionens rapport. Jeg mener endnu ikke, at der er grundlag for at træffe beslutninger om sammenlægninger - meget afhænger også af, om man lukker amterne, påpegede Søren Risager, der har fået sæde i en af Kommunernes Landsforenings (KL) tre fokusgrupper, der blev nedsat tidligere på året. I relation til det arbejde nævnte borgmesteren, at man måske i fremtiden skulle skille opgaverne i det borgernære, som tæller velfærdssamfundets kerneydelser, og så entreprenøropgaver - eksempelvis nævnte han, at det måske ikke er så smart, at forskellige kommuner sætter sneplovene ind mod hinandens kommunegrænser; et område, hvor et nærmere samarbejde måske kunne komme på tale. Skolestruktur Børne- og kulturudvalgsformand Arne Boelt (S) gav udtryk for, at han finder det helt afgørende, at politikerne allerede nu begynder at fremtidssikre Sindal Kommune - også, selv om det måtte kræve upopulære beslutninger. - Hvis vi 17 i kommunalbestyrelsen tror på, at Sindal Kommune har en fremtid, så skal vi til at tage os sammen, lød beskeden fra Arne Boelt, og det ledte blandt andet debatten hen på skolestrukturen. - Faren ved ikke at gøre noget er, at hvis der kommer en kommunesammenlægning, så bliver der måske kun valgt tre byrådsmedlemmer fra Sindal Kommune, men så er der også frit valg på hylde et ... - tror I så, vi får lov til at beholde de skoler, som vi har i dag, spurgte han forsamlingen. - Jeg siger ikke, at vi skal lukke skoler, måske skal der kun være indtil tredie klasse på de to mindste, men som minimum må vi tage en åben og ærlig debat. Så kan man sige, at man vil have det hele, som det er i dag, når vi har haft debatten. Men så må det også være slut med at høre om alle dårligdommene i skolevæsenet, hvis man vil fastholde strukturen. Vi får ikke flere penge de kommende år, men færre, tilføjede han. - Arne gør det godt som formand. Men det lyder som om, at vi har et udsultet skolevæsen. Faktisk er der blevet tilført 1,5 mio. kroner. Og hvis man lukker en skole, så stiger de sociale udgifter - det er et andet klientel, der flytter til, forklarede borgmesteren. Mange møder Eftermiddagen gav anledning til en del indlæg fra salen afstikkere fra det egentlige emne. Blandt andet var de to politikere enige om, at der bliver holdt for mange møder i den offentlige sektor - og Arne Boelt skulle ligefrem have sagt til forvaltningschef Arne Nyhus, at der ingen steder under børne- og kulturudvalgets regi bør bruges mere end 10 procent af den samlede tid på møder. Den pensionerede kriminalinspektør fra Dvergetved, H. P. Jensen, der ligeledes er næstformand i Ældre Sagen i Sindal, forsøgte med pænt held at styre debatten og konkluderede blandt andet, at når folk er mere tilfredse i små enheder, ja, så måtte man nærmest være de mest lykkelige i verden øst i kommunen, da der ikke kan opdrives mange bettebyer, som er mindre end Dvergetved. H. P Jensen var ligeledes i gavehumør, for ud over et par flasker rødvin fik panelet ligeledes bevilget en afsluttende bemærkning. - Jeg ønsker, at Sindal Kommune under en eller anden form består, men så skal vi også være parate til at gøre noget, afrundede Arne Boelt. Borgmester Søren Risager: - Vi kører videre, som om Sindal Kommune skal bestå i al evighed, men der kan opstå en ny situation. Vi skal nok overleve, hvis bare vi får de vilkår, som vi burde have.