Politiske stormøder på alle tre gymnasier

HTX lægger ud med yngre folketingskandidater efterfulgt af gymnasiet og handelsskolen

Hanne Albæk
Po­li­ti­ker­ne ram­mer et pub­li­kum, der næp­pe vil­le kom­me til de tra­di­tio­nel­le væl­ger­mø­der, når de ta­ger ud til gym­na­sie­sko­ler­ne. ar­kiv­fo­to
Gymnasiale uddannelser 1. november 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Nu skal der diskuteres politik, er eleverne på teknisk gymnasium i Frederikshavn, Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus samt Frederikshavn Handelsskole i anledning af folketingsvalget enige om. HTX-erne lægger for med et politisk stormøde i skolens auditorium på mandag 5. november, hvor seks nordjyske folketingskandidater er linet op i panelet. Det er såvel etablerede folketingspolitikere som nye unge spirer iblandt. Det er Karen Touborg (SF), Rasmus Prehn (S), Daniel Nyboe (R), Anders Broholm (V), Thomas Krarup (K) og Rasmus Lynge (DF). Ungdomspanel Ungdomspanelet kalder politikerholdet sig selv, og de mener selv, det er vigtigt, at førstegangsvælgerne og unge vælgere i al almindelighed får mulighed for at møde unge kandidater, som de kan identificere sig med. - Valgkampen er ganske vist fuld af spin, bejlen på kryds og tværs, fakta og fordrejninger, men de unge oplever også, at politik er virkelighed ¿live og i live¿, siger samfundslærer på HTX, Kathrine Hegelund Andersen, og peger på folketingsvalget som en enestående mulighed for eleverne til at opleve og deltage i en debat om dansk politik. Paneldeltagerne kommer til at møde gymnasiets 2. og 3. G-elever, omkring 100 elever, hvoraf hovedparten er stemmeberettigede og dermed potentielle vælgere. Fuldt hold og prøvevalg På Frederikshavn Gymnasium og Hf-Kursus er der lagt op til nok Frederikshavn-kredsens største valgmøde og prøvevalg torsdag 8. november i skolens festsal. Samtlige opstillingsberettigede partier og samtidig i stor stil kandidater fra Frederikshavn-kredsen vil ifølge lektor Paul Rode Andersen forventet være til stede på scenen foran en sal tæt pakket med gymnasie- og hf-elever, og hvoraf en meget stor del er førstegangsvælgere. Der er tilsagn fra Bjarne Laustsen (S), Daniel Nybo Andersen (R), Daniel Rugholm (K), Mogens Ove Madsen (SF), Chr. Hansen (KD), Morten Jørgensen (DF), Anders Broholm (V), Maria Sloth (EL), mens Ny Alliance endnu ikke har meldt tilbage. I forbindelse med valgmødet holdes samtidig et prøvevalg blandt eleverne. Frederikshavn Handelsskole er også i gang med forberedelserne til et valgmøde med et antal folketingsmedlemmer/kandidater. Tog forskud - Vi tog forskud på valget allerede da rygterne begyndte at løbe, da vi 29. august havde besøg af det radikale venstres leder, Margrethe Vestager og næstformand Morten Østergaard, men der er gang i forberedelserne til et valgmøde med deltagelse af fire politiske partier, løfter skolens direktør, Svend Kobberup, lidt af sløret for, hvad eleverne har i vente inden valgdagen tirsdag 13. november.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...