Politistationen var ved at kollapse

Gammel kloakledning under bygningen brød sammen

HJØRRING:Politistationen i Hjørring har været ved at kollapse. Et stort hul dukkede op i gården til bagindgangen. Det viste sig, at en gammel kloakledning, der lå seks meter under bygningen, var sunket sammen. Formentlig har man glemt at lukke ledningen til med cement eller sand, da bygningen blev opført i begyndelsen af 60'erne. Det var dengang amtet, der ejede bygningen, som senere blev solgt til politiet, da mange amter blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Politifolk kunne ikke forstå, hvorfor der pludselig opstod en sætning ved bagindgangen. Der blev sendt bud efter kloakmester Peter Søndelev i Tårs, som fandt ud af, at kloakledningen var brudt sammen. For at stabilisere ledningen og bygningen blev der sprøjtet cellebeton, det er tyndflydende beton, ind i ledningen, så nu regner man med, at problemerne er overstået. Hvor er sandet Der er dog et spørgsmål der trænger sig på, for ifølge Peter Søndelev mangler der mellem 10 og 15 kubikmeter sand, som man ikke kan gøre rede for. - Det er noget med to lastvognfulde læs, der er væk, siger Peter Søndelev. Der er i det hele taget flere ubekendte i dette arbejde, så derfor vil jeg gerne efterlyse et par murere eller jord- og betonarbejdere, der for 40 år siden var med til at opføre byggeriet, siger Peter Søndelev. Han fortæller, at den store kloakledning, der ligger under politibygningen, er én meter i diameter og utrolig stærk, idet den er bygget op af klinkbyggede mursten: - Men alligevel er det fortidens synder der dukker op, for selvfølgelig skulle ledningen være fyldt op med sand, dengang bygningen blev opført. Måske har sætningen noget at gøre med et stykke piloteringsarbejde, der fandt sted to gange, nemlig midt i 70'erne og først i 80'erne. Her kan miséren også være opstået, og Peter Søndelev kan ikke garantere, om nye problemer ikke vil dukke op om måske 20 eller 30 år. Stor regning Ligesom man troede, at arbejdet var til ende, dukkede et nyt problem op. I forbindelse med gravearbejdet på Parallelvej blev man klar over, at en anden kloakledning, der går bag om gården og støder op til Møller Lee-grunden, også var i stykker. Så her måtte man også fylde op med cellebeton: - Måske er det gamle ledninger, der har gået fra Østergade og ned til Parallelvej, vi har fundet, siger Peter Søndelev, for hvem opgaven har været ekstra interessant, idet han er tidligere politimand og har arbejdet i bygningen. Peter Søndelev regner med, at regningen nemt kan løbe op i 200.000 kr. Et ingeniørfirma i Viborg er også på sagen, idet man er i gang med at udarbejde nogle beregninger.