Hospitaler

Polititilhold kun til overvejelse

regionsrådets formand Ulla Astman (S) mener, at Aalborg Sygehus har udvist stor fleksibilitet i forløbet. Arkivfoto

regionsrådets formand Ulla Astman (S) mener, at Aalborg Sygehus har udvist stor fleksibilitet i forløbet. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Regionsrådet drøftede i går den omdiskuterede sag, hvor en familie fik at vide, at hvis de kontaktede Aalborg Sygehus igen, ville det føre til et polititilhold. NORDJYSKE spurgte efter mødet regionsformand Ulla Astman (S), hvad politikere, sygehus og region har lært af sagen. - Man lærer altid noget af forløb, som ikke har haft en helt normal gang. Det har ikke været nogen behagelig sag for nogen af parterne, så selvfølgelig er der også læring at tage for os på det punkt. Får forløbet dig til at overveje, om man kunne have tacklet det på en anden og mere professionel vis end at bringe polititilhold på banen? - Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har været ved politiet. Vi har kun undersøgt muligheden og fået bekræftet, at det kunne lade sig gøre. Men vi kan også fremover komme i situationer, hvor det kan føre så vidt. Vil I så tackle det på samme måde? - Jeg håber aldrig, vi bliver udsat for noget tilsvarende, men jeg kan ikke garantere det, og så kan det være nødvendigt at tage et så drastisk skridt. Men vi har præciseret, at selvom jeg formelt har fuld kompetence til at træffe beslutning om polititilhold, så vil det altid gå via politikerne i forretningsudvalget, inden det iværksættes. Kunne I i den konkrete sag have gjort mere for patienten, evt. sendt hende til undersøgelser, som Aalborg Sygehus ikke selv råder over? - Jeg har tavshedspligt og kan ikke sige ret meget om den konkrete sag. Men jeg synes, at vi har givet familien mange tilbud, og jeg er glad for, at hun nu er blevet sendt til Odense Universitetshospital, hvor hun bliver undersøgt og forhåbentlig kommer i en form for behandling, når familien nu ikke længere har tillid til Aalborg Sygehus. - Men hvis du anerkender, at hun muligvis kan få en behandling i Odense, der hjælper, hvorfor kunne I så ikke have tilbudt hende den behandling her i Aalborg i stedet for at sige, at alle muligheder var udtømt? - Da man senest undersøgte hende, vurderede Aalborg Sygehus, at man ikke kunne diagnosticere yderligere sygdom - derfor kunne man ikke gå i gang med at behandle yderligere. Synes du, at patienten har været i fokus i den her sag? - Jeg synes, at vi fra Aalborg Sygehus' side har udvist en stor fleksibilitet og efterkommet familiens ønske om at blive henvist til andre sygehuse. Kan man udelukke, at patienten fejler noget, som Aalborg Sygehus ikke fandt ud af, inden lægerne erklærede hende for færdigbehandlet? - Jeg har ikke flere kommentarer til den konkrete sag. Men jeg tror, at den her sag også vækker til stor eftertanke og overvejelser internt på Aalborg Sygehus. Den vil blive vendt og drejet med henblik på at drage læring af den. Men jeg vil ikke kommentere, hvilke konkrete skridt det kan føre til på Aalborg Sygehus.