Polsk aften i fagforeningerne

Træ-Industri-Byg, 3F, Dansk Elforbund og Metal inviterer polakker, der arbejde r Nordjylland til orientering og netværks-dannelse lørdag aften

Fagforeningerne Træ-Industri-Byg Nordjylland, 3F, Dansk Elforbund og Metal har inviteret polakker i Nordjylland til polsk aften i fagforeningensbygningen i Søndergade 62 i Aalborg i morgen aften. Meningen give de mange polakker, der arbejder i landsdelen, lejlighed til at mødes og støtte hinanden, stille spørgsmål til forbundene og, hvis de har lyst, danne et netværk med egen styregruppe. - Det er vores håb, at et netværk kan være både polakkerne, de danske virksomheder og fagforeningerne en hjælp i dagligdagen, siger faglig medarbejder John Andersen fra Træ-Industri-Byg - Vi håber også, at det kan være med til at forebygge de alvorlige sager, vi har med underbetaling. Sager som tager mange ressourcer fra både virksomheder og forbund, siger han. I de første år efter EUs udvidelse mod øst havde fagbevægelsen et anstrengt forhold til østeuropæere, der tog arbejde i danmark - eller vel især deres arbejdsgivere og mellemhandlere. - Mange udenlandske medarbejdere har fået arbejde hos reelle virksomheder med overenskomst, og det har gjort situationen bedre og mere nuanceret end tidligere, erkender John Andersen. - Alligevel får vi næsten dagligt henvendelser fra udenlandske medarbejdere, deriblandt også polakker, der er meget usikre på det danske overenskomstsystem. En del skyldes sprogbarrierer og manglende viden, men ofte er der tale om at udlændingen bevidst bliver snydt for løn, overtidsbetaling, arbejdsmarkedspension og søgnehelligdagsbetaling, eller bliver modregnet svimlende summer i f.eks. husleje, konstaterer han. Er der hold i sagen, indleder fagforeningen en fagretslig sag, men dety er erfaringen, at udlændingenes usikkerhed bevirker, at der kan gå lang tid fra de ansættes til deres tab og vrede bliver så stor, at de henvender sig til forbundene. - Det bevirker, at de krav vi fremlægger, når vi starter en fagretslig behandling, ofte er oppe i flere hundrede tusinde kroner. Beløb der er store, at der er alvorlig fare for, at de kan knække ryggen på de fleste virksomheder. John Andersen håber derfor, at et netværk kan være med til at give en bedre indsigt i og forståelse af det danske aftalesystem, og dermed være med til at forebygge misforståelser og urimeligheder.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk