Lokalpolitik

- Polske kvinder bliver tilsidesat

Børnenes Stemme bestylder Statsamtet for at være partisk

AALBORG:Organisationen Børnenes Stemme, som har hjulpet Beata Riise de seneste fire-fem år, beskylder statsamterne for at være partiske, når de skal dele sol og vind lige mellem uenige forældre. - Vores erfaringer viser, at den part, som er mest krybende overfor sagsbehandleren, som oftest bliver tilgodeset, siger Britt Bartenbach, næstformand i Børnenes Stemme. - Desuden har statsamterne tilsyneladende noget med især polske kvinder. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er fordi Beata er polak, at Nordjyllands Statsamt ikke har villet tro på hendes forklaringer, tilføjer hun. Efter Britt Bartenbachs mening var det det allerførste møde hos statsamtet i Aalborg, der blev skæbnesvangert for hele det senere sagsforløb, som endte med at faderen fik forældremyndigheden. - Når først en sag er afgjort af èn myndighed, følger alle de øvrige instanser automatisk trop i stedet for at forholde sig til, hvad sagen egentlig drejer sig om. Politiet tog jo heller ikke Beata seiøs, da hun ringede og fortalte, at manden belurede dem. Britt Bartenbach er også særdeles kritisk overfor fogedrettens optræden. - Da Beata første gang var i fogedretten, havde hun en bisidder med, som fik besked på at forlade lokalet. Det strider mod alle regler. Britt Bartenbach mener, at en sag som Beata Riises bør få alle de involverede myndigheder til at være langt dygtigere, når det handler om sager, der drejer sig om børn. - Jeg håber, at myndighederne bliver lidt mere åbne og ser på disse sager med helt uvildige øjne og lader være med at være forudindtaget. Det er jo børnenes tarv, det handler om. Det var i går eftermiddags ikke muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Statsamt.