Pondus på fjorden

Hadsund Sejlklub arrangerer i dag Pondus Cup for jollesejlere, der skal konkurrere ud for Kongsdalbugten og udfor klubhuset. Der sejles i optimist klasser A - B og Europajoller, som efter planen skal igennem fem og sejladser i løbet af dagen i Kongsdalbugten. Der sejles også i klasse C, hvor der søges gennemført seks sejladser på trekantbane udlagt ud for klubhuset, så der er frit udsyn for forældre og andre tilskuere. Børge Poulsen, der udgør stævneledelsen sammen med Bent Olsen, fortæller, at stævnet typisk tiltrækker 50 - 60 sejlere med hovedvægt på de mere urutinerede og unge C-sejlere. - De får nogle knaldhamrende gode oplevelser på fjordens flade vand. Mange af dem kommer fra klubber, hvor de er nødt til at træne på Kattegat. Og så er det svært for en ny sejler at holde jollen på "benene", hedder det fra Børge Poulsen, der lægger vægt på, at stævnet både skal byde på seriøs sejlads og sociale oplevelser for sejlerne, hvoraf mange ankommer dagen før.