Pontoppidan klar til at lægge præstekåben

Borgmesteren lover at søge orlov, hvis han bliver valgt til borgmester i Mariager Fjord Kommune

HOBRO:Et provsteembede og en præstetjans kan en flittig mand godt klare ved siden af gerningen som borgmester i Hobro Kommune. Men ender Jørgen Pontoppidan i toppen af kransekagen i den ny Mariager Fjord Kommune, vil han søge orlov fra sit kirkelige arbejde. Det har han lovet Venstre i Hobro Kommune, som på sin generalforsamling tirsdag aften kårede provsten til deres bud på en ny førstemand i den kommende fjordkommune. Om Pontoppidan bliver Venstres spidskandidat hele vejen rundt om fjorden besluttes på et fælles Venstre-møde 30. marts. Dernæst venter "ansættelsessamtale" hos vælgerne 15. november. Gårdejer Bjarne Bertelsen fra Skjellerup, der er formand for Venstre i Hobro Kommune, siger, at det var et krav fra foreningen, at borgmesterkandidaten er villig til at droppe sit civile embede i tilfælde af valg. Det er Jørgen Pontoppidan indstillet på. - Jeg synes selv, at det går fint med både at være borgmester og præst. Men jeg bruger alle døgnets vågne timer. En borgmesterpost i en storkommune vil kræve endnu mere tid, og så kan jeg ikke magte begge stillinger, siger Hobros borgmester. Nedlagt Venstres generalforsamling på Hobro Vandrerhjem blev en historisk begivenhed. De fire lokale venstrevælgerforening i Hobro Kommune nedlagde sig selv, og alle Venstre-folk forenede sig under den ny kommuneforenings fane. De reelle skridt i den retning tog Venstre allerede i efteråret, så lukningen af de gamle foreninger var en formel sag, der skete uden sværdslag. Dog var der vemod og en vis skepsis at ane hos den mangeårige formand for Øls-Hørby-Døstrup Venstre, gårdejer Erik Lassen fra Tobberup: - Det er ikke vores livret. Jeg har altid været bange for at tabe medlemmer på en sammenlægning. Men vi vil ikke være bagstræbere, så lad os nu se, hvordan det går, bemærkede Erik Lassen i sin sidste beretning i lokalforeningen. Venstres sejr ved Folketingsvalget prægede formandsberetningerne og også ordene fra den fælles formand, Bjarne Bertelsen. Der var naturligvis glæde over resultatet og tilfredshed med, at det lykkedes at få valgt Hobro-kredsens Venstre-kandidat Birgitte Josefsen. Hun deltog i mødet i Hobro og berettede om sit kommende virke på tinge. Hug til S Betragtninger over den lokalpolitiske situation bød på glæde over det planlagte idræts- og fritidsprojekt ved Rosendalskolen. - Nu må Hobro IKs anlæg være det næste, der skal renoveres, sagde Bjarne Bertelsen. Både han og andre ærgrede sig over, at golfbaneplanen led skibbrud. Og Venstre-folkene skuler utilfreds til det store underskud, som socialudvalget i Hobro Kommune havde i 2004. Men både Bjarne Bertelsen og Verner Kristiansen, formand i den nu nedlagte lokalforening i Hvornum-Snæbum, var ikke sene til at påpege, at netop socialudvalget har et socialdemokratisk flertal. Verner Kristiansen kritiserede også, at Venstres forslag til ældreboliger på Hostrupkrogen tabte. - I stedet sagde de konservative tak for sidst og gik sammen med socialdemokraterne og skabte et spinkelt flertal på otte mod syv for et andet projekt. Det burde ikke være lovligt at bruge 115 millioner kroner med så lille et flertal, mente Verner Kristiansen.