pontoppidan Revideret og ny biografi

{ Henrik Pontoppidan er kendt for sine mange omarbejdninger af teksterne, og Esther og Thorkild Skjerbæk, der nu begge er afgået ved døden, arbejdede i mange år på en udtømmende biografi over Pontoppidans trykte forfatterskab til belysning af forfatterskabets udvikling og sammenhæng. Ved Thorkild Skjerbæks død indgik René Herring i et samarbejde med fru Skjerbæk, og ud af dete samarbejde er kommet den 555 sider digre bibliografi ”Henrik Pontoppidans forfatterskab” til en pris på 375 kr. Bogen indeholder en tidstavle, der kort præsenterer forfatterskabet, som det blev skrevet og revideret af Pontoppidan. Derpå følger en oversigt over værker i bogform, dels på dansk, dels i oversættelse. Hovedafsnittet udgøres af en kronologisk fortegnelse over samtlige registrerede tekster med alle bibliografiske informationer. I et tillæg anføres kendte og bevarede manuskripter med oplysning om samling og signatur. Sidst følger 8 større og mindre registre, der giver indgang på bl. a. prosa, dramatik og journalistik, digte og førstelinjer, anmelder af Pontoppidan, personer, steder, emner, mærker og pseudonymer.