Ingstrup

Populær formand lod sig overtale

Medlemmerne af Ingstrup Sportsforening ville ikke af med Poul Larsen

INGSTRUP:Poul Larsen, der overtog formandsposten i Ingstrup Sportsforening (ISF) i 2002, fortsætter sit arbejde i bestyrelsen. Poul Larsen havde ellers ytret ønske om at stoppe bestyrelsesarbejdet, men ISFs generalforsamling ville det anderledes. Poul Larsen blev blev mødt af så mange positive tilkendegivelser, at han lod sig genopstille. Sammen med Poul Larsen nyvalgtes Dennis Dunker og Kirsten Roed. Poul Larsen sagde i sin beretning, at 2003 blev et rigtig godt år, både sportsligt og økonomisk. Fodboldherrerne spillede en forrygende sæson og sikrede sig oprykning til serie 4, kredsmesterskab samt tildeling af årets sportspris. ISF har en velfungerende ungdomsafdeling, der i 2003 mønstrede fire hold. Heraf klarede lilleputterne sig bedst, idet de sluttede som helt suveræne kredsvindere. I dameafdelingen har det knebet lidt med spillere, men træner Tom Carlsen er klar til en ny sæson, hvis der kan mønstres spillere til et hold. ISF samarbejder stadig med Saltum Idrætsforening på badmintonfronten. De to naboforeninger har tilsammen mere end 200 aktive badmintonspillere. Der spilles også håndbold i ISF. Rikke Jørgensen står for afdelingen, der mønstrer tre ungdomshold og et damehold. Heidi Sivesgaard står i spidsen for ISFs gymnastikafdeling. Denne vinter har der været to ungdomshold samt det meget populære stepaerobic-hold. ISF holder gymnastikopvisning på Ingstrup Efterskole søndag 21. marts. Sportsforeningens vifte af tilbud byder endvidere på bordtennis, atletik og svømning. Årets højdepunkt i ISF var endnu en gang sportsugen. Den folkelige og fornøjelige festuge slog denne gang alle rekorder. Overskuddet nåede helt op på 76.000 kroner. Lørdag aften kunne den lille forening samle 275 mennesker til spisning og dans i teltet. Poul Larsen sluttede med at rette en varm tak til alle, der har ydet en indsats for ISF samt til kassereren Ole Nørgård, der passer regnskabet uden for bestyrelsen. Ole Nørgård gjorde rede for regnskabet, der viser et overskud på 30.457 kroner samt en kassebeholdning på 173.948 kroner.