Lokalpolitik

Populære kommuner straffes økonomisk

Vækstkommuner får økonomiske øretæver af regeringen

Selv om vækst­kom­mu­ners ud­gif­ter til fle­re dag­in­sti­-tio­ner, sko­ler og an­dre ydel­ser eks­plo­de­rer i køl­van­det på de man­ge nye til­flyt­te­re, skal alle kom­mu­ner over­hol­de re­ge­rin­gens loft på ser­vice­ud­gif­ter.Ar­kiv­fo­to: Ul­rik Bang

Selv om vækst­kom­mu­ners ud­gif­ter til fle­re dag­in­sti­-tio­ner, sko­ler og an­dre ydel­ser eks­plo­de­rer i køl­van­det på de man­ge nye til­flyt­te­re, skal alle kom­mu­ner over­hol­de re­ge­rin­gens loft på ser­vice­ud­gif­ter.Ar­kiv­fo­to: Ul­rik Bang

KØBENHAVN:De tiltrækker nye beboere. De skaber job og udvikling. Og de bliver straffet for det. Vi taler om vækstkommuner, som er tvunget til at overholde regeringens stramme udgiftsloft på linje med andre kommuner, selvom deres udgifter til veje, flere daginstitutioner, skoler og andre serviceydelser eksploderer i kølvandet på de nye medborgere. - Vi vil hjertens gerne give dem den service, de efterspørger, men så bliver vi straffet økonomisk, siger Bo Andersen (V), som er borgmester i vækstkommunen Ringe på Fyn. Landets kommuner har samlet forpligtet sig til kun at lade deres serviceomkostninger stige med 0,5 procent. Skrider det samlede budget for kommunerne, truer finansminister Thor Pedersen (V) med at skære i bloktilskuddet. Skanderborg, en anden kommune med fart på, får også svært ved at indfri løftet: - Vi kan umuligt holde os inden for den vækstramme, hvis serviceniveauet skal følge med, siger Venstre-borgmester Jens Grønlund. Han håber derfor, at andre kommuner bruger mindre, så regnestykket går op. Det samme håber borgmester Jan Trøjborg (S) i Horsens, en populær og hurtigt voksende kommune. - Vi har så meget tilflytning, at vi må bygge en ny institution til 16 millioner hvert år. Det vil være helt grotesk og urimeligt, hvis vi ikke får lov at øge vores omkostninger i samme takt, siger han. KL forstår frustrationen I Ringe Kommune glæder borgmester Bo Andersen (V) sig over, at kommunen sælger byggegrunde som aldrig før. Men han har svært ved at forstå, at regeringen, som ledes af hans eget parti, gør det så svært at være en populær kommune. Formand for Kommunernes Landsforening Erik Fabrin (V) forstår udmærket vækstkommunernes frustration. - Som vækstkommune bliver man nødt til at være kreativ og vende hver eneste sten. Man skal tro på, at det gavner ens kommune på lang sigt, man skal ikke gøre det for at få en økonomisk gevinst, for den er der ikke, siger han. Politisk ordfører Henrik Sass Larsen (S) kalder det helt hen i vejret og frygter for konsekvenserne. - Hvis de bliver straffet for at gøre noget godt, så er det da spørgsmålet, hvor længe de vil blive ved med det, siger han.