Populære sogneaftener i Mou

MOU:Igennem en årrække har sogneaftenerne i Mou kombineret spisning, et foredrag eller en film, med efterfølgende diskussion - en såkaldt kirkehøjskole med titelen Mad Og Tro - og med stadig flere deltagere. Arrangementerne afvikles den sidste torsdag i måneden i Mou Plejecenter. I dette efterår er planlagt fire aftener, hvor spørgsmålet er: Hvad gør troen kristen? Deltagerne kommer til at bevæge sig i religionens spændingsfelter, hvor meninger mødes og brydes, for at lede efter svaret. Tidligere biskop og seminarielektor Herluf Eriksen lægger ud torsdag 31. august. Han vil belyse en række forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. 28. september byder på én, der gennem sit liv og sin forkyndelse, har inspireret kristne i tusind år og stadig gør det, nemlig helgenen Frans af Assisi. Han provokerede dengang kirken ved at kritisere dens ejendomme og magt, og viede sit liv til at prædike som tiggermunk. Hjælpepræsten i Hals, Pia Søgaard Hansen, holder foredraget og viser lysbilleder fra bl.a. Assisi. 26. oktober skal dr. theol. Ole Davidsen, der er ansat ved Det teologiske Fakultet i Århus fortælle om Judas-evangeliets særtræk. Han vil også fortælle om, hvordan udvælgelsen af teksterne til Det Nye Testamente skete. Sidst, men ikke mindst, og det bliver 30. november, vil den afholdte skuespiller og forfatter Lone Hertz genfortælle Johannes-evangeliet. brula