Populært garantilån på vej mod renteloft

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De populære garantilån med 5 % renteloft ramler sandsynligvis snart ind i renteloftet. Alligevel kan det stadig være en god idé at foretrække garantilånene frem for de fastforrentede lån. Siden slutningen af 2004 har det været muligt at finansiere sit boligkøb med garantilån, der har et indbygget 30-årigt loft over, hvor meget renten kan stige, typisk 5 eller 6 %. Den mulighed har rigtig mange danskere benyttet sig af. Der har nemlig været penge at spare sammenlignet med de traditionelle fastforrentede lån – også selv om man betaler et mindre tillæg for den sikkerhed, renteloftet giver. Nu tyder meget dog på, at det i øjeblikket mest populære 30-årige garantilån – med 5 % renteloft og automatisk faldende rente – for første gang møder stopklodsen i form af renteloftet. Forude venter sikkert endnu mindst én forhøjelse af renten. Højtplacerede ledere i Den Europæiske Centralbank har allerede signaleret, at banken inden for en overskuelig fremtid igen vil hæve renten, og derfor vil renten på det populære garantilån formodentlig snart blive låst fast på 5 %. Men selv om rentepilen peger opad, og garantilånene inden længe støder mod renteloftet, kan det stadig være en fordel at sætte kryds ud for rubrikken ”garantilån”, når man skal låne penge til sit nye hus eller forbedringer af det nuværende. Kurserne på obligationerne bag garantilånene vil nemlig fortsat være højere end kurserne på de obligationer, der ligger bag de fastforrentede lån. Derfor kan garantilånene hjemtages til en månedlig ydelse, der ligger under ydelserne på de fastforrentede lån – også når renteloftet på 5 % er trådt i kraft. For hver lånt million vil der som udgangspunkt være 50-100 kroner i besparelse hver måned. Samtidig vil man stadig have de andre fordele ved et garantilån. Stiger renten, vil man akkurat som med et fastforrentet obligationslån kunne reducere sin restgæld ved at konvertere lånet. Og skulle renten falde, vil lånet helt automatisk og uden omkostninger blive ”konverteret”, så man får fuldt udbytte af rentefaldet fra næste halvårlige rentetilpasning. Man undgår altså selv at skulle time konverteringen, som man skal med et fastforrentet lån. Vælger man et garantilån, skal man dog stadig være opmærksom på, at man kan komme til at betale mere end sin egentlige restgæld tilbage, hvis man ønsker at indfri sit lån før udgangen af den fastsatte løbetid. Obligationerne bag garantilånene kan stige til en kurs over 100 – dog maksimalt kurs 105.